Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Zaloguj do serwisu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie

Oficjalna strona Urzedu Gminy

Gmina Bestwina w liczbach

Monitoring powietrza

Mapa gminy Bestwina

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom,Młodzieży i Rodzinom ”Z SERCEM NA DŁONI” z siedzibą w Kaniowie

Skład zaprasza

EBART schody
http://gminabestwina.info/25-aktualnosci/aktualnosci/6125-w-kaniowie-nowy-stary-soltys.html

Licznik Odwiedzin

24211248
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Wszystkie dni
18577
24041
42618
402246
24211248

Magazyn Gminny
http://gminabestwina.info/25-aktualnosci/aktualnosci/6125-w-kaniowie-nowy-stary-soltys.html
Portal czecho.pl
Portal beskidzka24.pl
http://gminabestwina.info/25-aktualnosci/aktualnosci/6125-w-kaniowie-nowy-stary-soltys.html

Gościmy

Odwiedza nas 221 gości oraz 0 użytkowników.

W Kaniowie nowy stary sołtys

19. 02. 09
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 874
IMG 2584IMG 2595IMG 2609IMG 2614Zebranie Wiejskie w Kaniowie powierzyło pełnienie funkcji sołtysa na okres kadencji 2019 – 2024 Markowi Pękali. Jest to kolejna kadencja dotychczasowego sołtysa.
W Radzie Sołeckiej pracować będą: Piotr Semaniak, Zdzisław Tomala, Grzegorz Wieczorek, Adam Mikołajczyk, Mirosław Kołodziejczyk i Wiesław Drąg.
W piątek, 8 lutego, odbyło się w Kaniowie pierwsze z Zebrań Wiejskich w gminie Bestwina mających za zadanie wybór sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję.
Zebranie otworzył zgodnie z § 13 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VI/198/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 28 grudnia 2012 r. wójt gminy Bestwina Artur Beniowski witając mieszkańców sołectwa Kaniów, sołtysa Marka Pękalę i członków ustępującej Rady sołeckiej, jak również gości, w tym mieszkańców Kaniowa pełniących różne funkcje: Jerzego Stanclika, przewodniczącego Rady Gminy Bestwina, radnych gminy Bestwina z sołectwa Kaniów: Grzegorza Owczarza, Grzegorza Kołodziejczyka, Łukasza Furczyka i Romana Pacygę, radnego powiatowego Jana Stanclika, przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich Mieczysławę Głombek, prezesa LKS Kaniów Grzegorza Wieczorka, kierownika Klubu Kibica Antoniego Wojsława, prezesa Koła Emerytów i Rencistów Tadeusza Maroszka, wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Dorotę Kóska – Beniowską, wiceprezesa Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski Karp Królewski” Dominka Malinowskiego, redaktora Magazynu Gminnego Sławomira Lewczaka, Jerzego Zużałka – wiceprezesa UKS Set Kaniów i prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Grzegorza Bobonia, prezesa Kombestu Wacława Waliczka, prezesa Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej Łukasza Grenia, Stanisława Hamerlaka - prezesa Orkiestry Dętej Gminy Bestwina, Jacka Gruszkę, który zawsze zapewnia nagłośnienie sali oraz gości spoza sołectwa.
Zebrani powierzyli przewodniczenie obradom Jackowi Jonkiszowi, na funkcję protokolanta wybrano Jerzego Zużałka, a w Komisji Skrutacyjnej pracowali: Dorota Kóska-Beniowska, Grzegorz Kołodziejczyk, Łukasz Furczyk.
Sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej przedstawił Marek Pękala:

IMG 2587- „w mijającej czteroletniej kadencji Rada Sołecka działała w składzie 6 osobowym plus sołtys. Skład osobowy przedstawiał się następująco: Pękala Marek - sołtys. Furczyk Eugeniusz, Mikołajczyk Adam, Kołodziejczyk Mirosław, Wojsław Antoni, Pasierbek Paweł, Wieczorek Grzegorz - członkowie. Wszystkie posiedzenia były protokołowane i wraz z wnioskami przesyłane do Urzędu Gminy w Bestwinie. Rada jako najniższy szczebel Samorządu Terytorialnego oraz jako człon bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami jest organem wspierającym i opiniującym wiele tematów własnych jak również wpływających, będących wynikiem uwag i interwencji mieszkańców. Na zebraniach omawiane były sprawy poprawy warunków życia mieszkańców wynikające z interwencji oraz spostrzeżeń członków Rady. Dyskusje w dużej mierze były związane z wypracowaniem stanowiska związanego z powstaniem programu budżetowo-gospodarczego i przesłaniem do Urzędu Gminy w celu ujęcia w planach realizacji.
Wiele wniosków i uwag kierowane było do Rady Powiatu Bielskiego, do pana starosty oraz do Zarządu Dróg Powiatowych. Pragnę przybliżyć jakimi sprawami Rada się zajmowała oraz sprawowała nadzór nad wykonaniem remontów i inwestycji. • Stanem rowów melioracyjnych i odwadniających • Stanem przepustów pod jezdniami jak również na wjazdach • Mobilizacją władz powiatowych w celu utrzymania należytego stanu dróg powiatowych. Przeprowadzaniu kapitalnych remontów, reszty ul. Batalionów Chłopskich, ul. Wędkarskiej, ul. Ludowej. Ponowiony został wniosek o remont ulicy Rybackiej, a w szczególności odcinka wykonanego z płyt betonowych. IMG 2590IMG 2591IMG 2594Wnioskowano po raz kolejny o kapitalny remont ulicy Jawiszowickiej oraz o wykonanie ronda w rejonie sklepu Lewiatan. • Mobilizacją władz gminnych do należytego utrzymania dróg gminnych oraz gruntowych w celu ich utwardzenia (mam tu na myśli ul. Bociania, Wiślana, Stawowa, Antoniego Wieczorka • Złożono wnioski o remonty ulic w naszym sołectwie:uUl. Mirowska, Parkowa, Myśliwska • Współpraca z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia w celu poprawy odwodnienia zaniżonego terenu po eksploatacji górniczej a także remont terenu kortów, mam tu na myśli baseny, które uległy degradacji w wyniku eksploatacji węgla. • Oświetleniem ulic gminnych i powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych (wysłanie pism do odpowiednich instytucji) • W celu zwiększenia miejsc w przedszkolu dla naszych najmłodszych mobilizowała władze gminy do dokonania remontu pustostanu w budynku przedszkola — wykonano i oddano do użytkowania dwie sale • Zapewnienie bezpiecznych przejść, a w szczególności młodzieży szkolnej, mobilizowała Zarząd Dróg Powiatowych do wykonania w tym celu inwestycji, wykonano podwyższone przejście w rejonie szkoły, postawiono barierki. Został złożony kolejny wniosek o przejście w rejonie kościoła i na skrzyżowaniu ulic Kóski, Grobel Borowa, Batalionów Chłopskich. • Opiniowała wiele wniosków na sprzedaż napoi alkoholowych. • IMG 2604IMG 2607Opiniowała wnioski na organizację imprez rozrywkowych i kulturalnych. • Opiniowała wnioski firm transportowych obsługujących nasze sołectwo na przejazd pojazdami wielkogabarytowymi, należy zaznaczyć że za każdym razem opinia jest uwarunkowana naprawą uszkodzeń na jezdniach wynikających ze złego użytkowania. • Sołtys uczestniczył w konferencjach i spotkaniach organizowanych przez stowarzyszenia i władze samorządowe powiatu oraz województwa, na których to były omawiane sprawy rozwojowe wsi oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych. • R.S składała wnioski do Rady Gminy na utworzenie funduszu sołeckiego • Prowadzone były rozmowy i korespondencja przez sołtysa z WZIR Pszczyna oraz RGZW Bielsko, a obecnie z nową instytucją jaką są Wody Polskie w celu poprawy i remontu obwałowań rzeki Białej, a także Wisły — między innymi odbywały się wizje lokalne • Wystąpienie do PKP w celu remontów przejazdów kolejowych oraz co jest ważne przepustów wodnych pod torami kolejowymi. Na obecną chwilę jest planowany w najbliższych latach kapitalny remont szlaku kolejowego wraz z infrastrukturą (przepusty, przejazdy, przejścia) • Współpraca z Komendą Policji w Bielsku Białej i Czechowicach-Dziedzicach w celu poprawy bezpieczeństwa, tzn. przeprowadzanie częstszych kontroli ruchu samochodowego na naszym terenie i nie tylko. • Współpracowała ze Spółką Wodną w celu poprawy odwodnienia, zgłaszano wnioski o naprawę rowów odprowadzających wodę z podtapianych terenów, jak również naprawy drenów. • Współpraca z kierownictwem biblioteki w Kaniowie na zasadach organizacji spotkań z ludźmi ciekawych zawodów. • Na bieżąco przeprowadzano interwencje o poprawę komunikacji autobusowej oraz remont przystanku w Kaniówku, usadowienie nowego na ulicy Jawiszowickiej • Odbyła się uroczystość dożynkowa w naszym sołectwie, której to oprawę wykonywała Rada Sołecka wspólnie z instytucjami działającymi na naszym terenie oraz pracownikami Centrum Kultury w Bestwinie.
To były jedne z ważniejszych spraw, którymi Rada Sołecka zajmowała się w mijającej kadencji. W tym czasie nie dysponowaliśmy żadnymi środkami finansowymi, więc nie można było realizować własnych zadań. Jak już wspomniałem wcześniej znalazła się możliwość utworzenia tzw. Funduszu Sołeckiego w ramach którego Sołectwo dysponowałoby pewnymi środkami finansowymi, jednakże aby te środki można otrzymać to Rada Gminy musi podjąć taką uchwałę.
Niełatwo mówi się o sprawach, które boleśnie nas dotykają. Mimo wielu starań o pozytywne załatwienie nie udało się utrzymać filii Ośrodka Zdrowia w Kaniowie, z przyczyn niezależnych również uległ likwidacji budynek PKP i połączenia kolejowe (będą częściowo przywrócone).
W minionej kadencji współpraca z instytucjami działającymi na naszym terenie układała się dobrze, mam tu na myśli dyrekcję Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Zarząd OSP, Zarząd Stowarzyszenia „Serce na dłoni", Koło Gospodyń Wiejskich, Zarządy klubów sportowych, Stowarzyszenie Wędkarskie „Kaniowski Karp Królewski”, Koło Emerytów i Rencistów oraz prezesów firm na naszym terenie.
Współpraca z Urzędem Gminy, Radą Gminy z kierownictwem CKSiR w Bestwinie oraz Zarządem" Kombestu" również była dobra, choć zawsze pozostaje niedosyt, że można było więcej zadań zrealizować.
Być może nie wszystko zostało powiedziane, ale należy zaznaczyć, że było także bardzo dużo interwencji telefonicznych oraz osobistych u sołtysa. Może nie zawsze widać naocznie to, co zrobione, ale wiele spraw jest tzw. papierkowych, a instytucje odpowiedzialne nie zawsze są zainteresowane przyspieszeniem rozwiązania problemu.
Jednymi ze spraw, które wziąłem sobie za cel (jest to kontynuacja z poprzednich lat i myślę że dojdzie do realizacji) to poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i myślę, że doczekamy się inwestycji w tym kierunku, pisałem o tym na łamach Magazynu Gminnego. Bardzo ważnym tematem, który leży na sercu, to dokończenie wymiany sieci wodociągowej i podłączenie do niej gospodarstw, a przede wszystkim budowa kanalizacji.
Każda kadencja nie jest łatwa, powstaje wiele nowych spraw, którym należy stawić czoła. Nowo wybrana Rada Sołecka i sołtys będą musieli kontynuować sprawy ważne dla mieszkańców, jak również dla wizerunku naszej miejscowości, aby była ona postrzegana na zewnątrz jako przyjazna, bezpieczna i otwarta na wszelkiego rodzaju inwestycje służące mieszkańcom.
Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim za współpracę, za obdarzenie mnie w minionej kadencji zaufaniem. Mam świadomość, że nie wszystko zostało zrobione co było zaplanowane, ale wynika to nie tylko z zapomnienia. Mam nadzieję, że następcy będą robić wszystko, aby żyło nam się lepiej, a nasza miejscowość była zawsze stawiana za wzór dobrej współpracy i braku konfliktów.” – koniec sprawozdania.
W czasie przerw w obradach wynikających z konieczności przeliczenia oddanych głosów w poszczególnych wyborach wójt Artur Beniowski informował o następujących sprawach:
- Potwierdził wspomnianą w sprawozdaniu sołtysa bardzo dobrą współpracę na linii sołtys – Urząd Gminy, po czym przypomniał co zostało w sołectwie wykonane i jakie są plany na najbliższą przyszłość, m.in. wymieniono 99 % azbestowej sieci wodociągowej, a strategicznym i bardzo drogim zadaniem jest budowa kanalizacji. Obecnie projektuje się kanalizację południowej części Bestwiny i Janowic, a następnym krokiem będzie kanalizacja Kaniowa. Niewykluczone, że konieczne będzie przeprojektowanie i wykonanie na nowo już funkcjonującej w Kaniowie kanalizacji, tej, która była wykonana jako pierwsza w tym sołectwie, z uwagi na jej położenie na szkodach górniczych i występujące w niej nieszczelności.
Następnie wójt wyraził zadowolenie z faktu, że obecny na sali radny powiatowy Jan Stanclik został wybrany przewodniczącym Komisji Gospodarki, Transportu i Rozwoju Gospodarczego. Wysoko ocenił działalność Jana Stanclika w poprzednich kadencjach Rady Powiatu i wyraził nadzieję, że radny będzie konsekwentnie pilnował interesów gminy Bestwina w starostwie powiatowym, głównie w sprawie remontu ulic Jawiszowickiej i Rybackiej. Korzystając z okazji wójt poinformował, że złożył staroście propozycję, że jeśli starostwo wyremontuje ulicę Rybacką to gmina wówczas przejmie ją na swój stan, ponieważ zdaje sobie sprawę, że obecnie jest ona zupełnie zapomniana przez starostwo, ale też nie spełnia ona kryteriów, jakim powinny odpowiadać drogi powiatowe. Na obecną chwilę priorytetem jest remont ulicy Jawiszowickiej. Ponadto w miejsce dotychczasowej przeprawy na rzece Białej na przedłużeniu drogi technologicznej projektowana jest budowa mostu i po jego wybudowaniu nastąpiłoby połączenie ulicy Jawiszowickiej z DK 1 przez ulicę Nad Białką i Węglową (przy lotnisku) w Czechowicach-Dziedzicach, a w drugą stronę z planowaną S 1.
Jeśli chodzi o drogi gminne to skosztorysowano i zaplanowano remonty ulic: Myśliwska, Mirowska, Dworska, Kóski i Furczyka.
Wyłoniono wykonawcę chodnika przy ulicy Dankowickiej, następnie planuje się chodnik przy ulicy Witosa. Jest to również ważne zadanie wobec zapowiedzi przywrócenia ruchu pasażerskiego na linii PKP Czechowice-Dziedzice – Oświęcim.
Będą również remontowane drogi gruntowe według zgłoszeń.
Przypomniał, że w ostatnim okresie zaadaptowano na oddziały przedszkolne dwie sale, dzięki czemu, jak również dzięki powstaniu w trakcie remontu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bestwince kolejnych dwóch sal, nie ma żadnych problemów z miejscami dla przedszkolaków w gminie Bestwina. Planuje się adaptację w przedszkolu w Kaniowie kolejnych sal, tym razem z przeznaczeniem na żłobek, ponieważ mieszkańcy zgłaszają takie potrzeby, a jest szansa na pozyskanie środków na ten cel z programu „Maluch+”.
Kolejnym priorytetem jest skomunikowanie sołectw Kaniów i Bestwinka z Bielskiem-Białą i Czechowicami-Dziedzicami. Toczą się rozmowy z prezydentem Bielska, pod koniec pierwszego kwartału należy się spodziewać przedstawienia symulacji kosztów ze strony MZK Bielsko-Biała. Podobne rozmowy prowadzone są z władzami Czechowic-Dziedzic.
Artur Beniowski zasugerował zwołanie Zebrania Wiejskiego na wiosnę, wówczas można będzie już przedstawić konkretne propozycje i rozwiązania problemów komunikacji pasażerskiej. Następnie oddał głos radnemu powiatowemu, Janowi Stanclikowi.
Jan Stanclik korzystając z okazji podziękował mieszkańcom Kaniowa za udział w ubiegłorocznych wyborach samorządowych, wyraził zadowolenie, że aktywność mieszkańców gminy pozwoliła na zdobycie trzech mandatów, podziękował także za możliwość zabrania głosu, a także pogratulował sołtysowi wyboru. Poinformował również, że wcześniej sołectwo Kaniów zgłosiło do niego dwie sprawy do załatwienia. Wystąpił z nimi w Radzie Powiatu. W pisemnej odpowiedzi, jaką otrzymał zawarto: na obecną chwilę na remont ulicy Jawiszowickiej brak środków w budżecie powiatu, ale nie jest wykluczone, że w momencie, kiedy będzie już wiadomo jakimi środkami finansowymi otrzymanymi z budżetu centralnego z PIT i CIT będzie dysponować starostwo powiatowe remont tej ulicy wejdzie do planu.
Jeśli chodzi o budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Batalionów Chłopskich, Witosa, Dankowickiej i Krzywolaków to w wyniku wizji lokalnej stwierdzono, że jest tam bardzo dobre oznakowanie i bardzo dobra widoczność, natomiast wypadki biorą się z nieprzestrzegania przepisów przez kierowców. Tym niemniej planuje się w obrębie skrzyżowania budowę podwyższonych przejść dla pieszych co powinno spowolnić prędkość samochodów. Jeśli to rozwiązanie nie poprawi bezpieczeństwa to alternatywnymi rozwiązaniami będą rondo lub zabudowa sygnalizacji świetlnej.
Po wystąpieniu Jana Stanclika Jacek Jonkisz zwrócił uwagę na wspomniane dochody z PIT i CIT. Istotne jest nie zamieszkanie w danej gminie, a zameldowanie. Obowiązek meldunkowy cały czas istnieje, ale mieszkańcy gminy w wielu wypadkach nie przywiązują do niego wagi. Zapytał wójta czy w naszej gminie występują różnice między liczbą osób zamieszkałych i zameldowanych.
Artur Beniowski odpowiedział, że sołectwa Kaniów i Janowice są najprężniej rozwijającymi się, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców. Zwrócił uwagę, że pomiędzy faktyczną liczbą mieszkańców, a złożonymi deklaracjami związanymi z odbiorem odpadów komunalnych jest znaczna różnica, ale też prawdą jest, że wiele osób przebywa za granicą lub studiuje na wyższych uczelniach. Bywa też tak, że osoby, które wybudowały dom w naszej gminie lub zakupiły jakąś nieruchomość nie śpieszą się z przemeldowaniem i nie ma instrumentów, które by je do tego zmusiły. Ogólnie nie ma znaczącej rozbieżności pomiędzy liczbą osób zamieszkałych i zameldowanych.
Na pytanie Jerzego Zużałka o zagospodarowanie budynku po nieczynnym Ośrodku Zdrowia wójt odpowiedział, że kończy się remont pomieszczeń i w przyszłym miesiącu przeprowadzi się tam z Bestwiny dział zajmujący się pakietem spraw socjalno – rodzinnych.
Sołtys Marek Pękala podziękował za wybór, wyraził nadzieję, że w nowej kadencji uda się doprowadzić do końca sprawy, których nie udało się dokończyć wcześniej. Poinformował również o działaniach dotyczących zabezpieczenia przeciwpowodziowego, wymienił zabudowę w ciągu ulicy Jawiszowickiej śluzy przeciwpowodziowej.
Na terenach rekreacyjnych w Kaniowie PG SILESIA dokona budowy boiska wielofunkcyjnego w miejsce dotychczasowych kortów i basenów. Budowa basenów z uwagi na obecnie funkcjonujące przepisy nie jest możliwa (konieczność zatrudnienia ratownika).
Jacek Jonkisz poinformował o zdarzeniu z poprzedniego dnia, kiedy to dwóch chłopców z kapturami założonymi na głowach, w okolicach skrzyżowania ulic Batalionów Chłopskich i ks. Wieczorka zastraszało dzieci. Wraz z wójtem apelowali, aby w podobnych przypadkach reagować błyskawicznie i informować policję oraz władze samorządowe.
Jacek Jonkisz poinformował, w porozumieniu z sołtysem Markiem Pękalą, że kolejne Zebranie Wiejskie odbędzie się w kwietniu. Złożył gratulacje sołtysowi i nowej Radzie Sołeckiej.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik pogratulował nowo wybranym władzom oraz prowadzącemu Zebranie za jego sprawne poprowadzenia.
Jacek Jonkisz po wyczerpaniu porządku Zebrania ogłosił zamknięcie obrad.

Do góry