Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Roman Sas wybrany na kolejną kadencję

19. 01. 28
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1017
IMG 2496IMG 2502IMG 2522IMG 2527Z udziałem 100 członków i 15 gości odbyło się w niedzielę, 27 stycznia, w sali OSP Kaniów IV Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski Karp Królewski”, jednej z najliczniejszych o ile nie najliczniejszej organizacji w gminie Bestwina.
Wśród gości byli: dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Grzegorz Boboń, radny Rady Powiatu, Łukasz Pasierbek oraz sołtys sołectwa Kaniów, Marek Pękala.
Prezes, Roman Sas, przywitał wszystkich uczestników Zebrania i po sprawach proceduralnych przekazał przewodniczenie obradom, za zgodą zebranych, Grzegorzowi Boboniowi.
Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków Stowarzyszenia, po czym uhonorowano najlepszych wędkarzy w rankingu prowadzonym na podstawie wyników uzyskanych w zawodach wędkarskich. „Wędkarzem Roku 2018” został Adrian Michulec, drugie miejsce zajął Artur Dorobisz, a trzecie Kazimierz Łątka.
Młodzieżowym Wędkarzem Roku został Marcin Strępel.
Jako pierwszy sprawozdanie z działalności złożył wiceprezes, Dominik Malinowski, odpowiedzialny za gospodarkę rybacką i materiałową. Wędkarzy powinien ucieszyć fakt, że wpuszczono do akwenów 9250 kg karpi i amurów, a ze szczupakami i drobnicą łącznie 9800 kg.
Sprawozdanie w zakresie gospodarki na łowiskach, działalności środowiskowej i sportowej złożył wiceprezes, Jan Adamiec. Zorganizowano siedem zawodów wędkarskich, w tym dwa razy dla dzieci: z okazji Dnia Dziecka i „Na zakończenie wakacji”, każde dziecko otrzymało nagrodę i słodki poczęstunek. Stowarzyszenie czynnie uczestniczy w życiu społecznym organizuje akcje sprzątania akwenów wędkarskich, wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury organizacją sztandarową imprezę gminy Bestwina „Święto Karpia Polskiego”, uczestniczy w Dożynkach Gminnych.

Edward Góra złożył sprawozdanie finansowe (zezwolenia dla dorosłych wykupiło 293 wędkarzy, a młodzieżowe 27 wędkarzy), a prezes Roman Sas przedstawił dokonania Stowarzyszenia w latach 2015 – 2018.
Korzystając z okazji złożył podziękowania Jackowi Mikodzie, Janowi Niemczykowi, Grzegorzowi Sierackiemu, Rafałowi Janikowi, Stanisławowi Kuligowi, Marcinowi Szermańskiemu, Grzegorzowi Boboniowi, Janowi Adamcowi, Januszowi Niemcowi, Grzegorzowi Olejakowi, Erwinowi Iwanickiemu, Józefowi Łuczkowskiemu, Józefowi Jakubcowi, Państwu Joannie i Robertowi Ochalom, Państwu Pietrzakowskim, Andrzejowi Łukaszkowi, Czesławowi Marszałkowi i Bogdanowi Mrowcowi, Leszkowi Kosmatemu, wszystkim pozostałym członkom Zarządu, Urzędowi Gminy i Lokalnej Grupie Rybackiej oraz Urzędowi Marszałkowskiemu. Wszystkim członkom Stowarzyszenia podziękował za wpłaty po 100 zł. Bez tych wpłat i pomocy wcześniej wymienionych osób nie byłoby Rybaczówki, nie byłoby też jej wyposażenia.
Stowarzyszenie realizuje jeszcze dwa wnioski, tj., brukowanie wokół Rybaczówki i organizację cyklu zawodów wędkarskich. Przed Stowarzyszeniem jeszcze również budowa ogrodzenia działek, na których posadowiona jest Rybaczówka, w tym zadaniu obiecał pomoc wójt Artur Beniowski, ogrodzenie powinno być gotowe przed rozpoczęciem sezonu w Ośrodku Rekreacji i Sportów Wodnych. Konieczne jest jeszcze zabudowanie 4 lamp, 4 kompletów stołów z ławkami do ustawienia na zewnątrz, założenie monitoringu oraz tablic informacyjnych. Na obecną chwilę SW KKK wydało z własnych środków na budowę Rybaczówki 163 148,05 zł, a sama budowa kosztowała 307 tys. zł
Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej przedstawił Jan Olek, a Wiesław Jaszek złożył sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej, a w nim wnioski o przyjęcie sprawozdań oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski Karp Królewski”.
Przewodniczący Zebrania, Grzegorz Boboń, poddał pod głosowanie te wnioski, a obecni na Zebraniu członkowie Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski Karp Królewski” jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem sprawozdań i udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski Karp Królewski.
Przewodniczący Zebrania złożył prezesowi Romanowi Sasowi gratulacje, a Roman Sas podziękował w swoim i Zarządu imieniu za takie skwitowanie pracy Zarządu w latach 2015 – 2018 i w 2018 roku.
Sołtys Kaniowa Marek Pękala podziękował Stowarzyszeniu za propagowanie wędkarstwa, obcowania z naturą, ochrony środowiska naturalnego, za dbałość o to środowisko poprzez akcje sprzątania, za promowanie sołectwa Kaniów, gminy Bestwina, kaniowskiego karpia, podkreślił dbałość o bezpieczeństwo na akwenach, pogratulował wybudowania Rybaczówki i życzył dalszych sukcesów.
Radny powiatowy, ale również członek Stowarzyszenia Łukasz Pasierbek poinformował, że jest w Radzie Powiatu wiceprzewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa, której przewodzi znany wszystkim doskonale Zdzisław Bylok – prezes Lokalnej Grupy Rybackiej i zadeklarował wsparcie w pozyskiwaniu kolejnych zewnętrznych środków finansowych.
Grzegorz Boboń podziękował za owocną współpracę w organizacji Święta Karpia Polskiego i innych projektach, poinformował, że 17 sierpnia odbędzie się kolejna edycja, ma nadzieję, że połączona z Jubileuszem 40-lecia Stowarzyszenia, a 8 września odbędą się w Kaniowie Dożynki Gminne i również w tym zakresie liczy na współpracę.
Kolejne punkty porządku Zebrania dotyczyły wyborów. Ponieważ Statut mówi o wyborze tajnym, ale jednocześnie daje uczestnikom Zebrania możliwość wyboru sposobu głosowania przewodniczący Zebrania zapytał uczestników czy zgadzają się na wybory jawne? 100 % obecnych opowiedziało się za wyborami jawnymi i przystąpiono do zgłaszania kandydatur na funkcję prezesa. Edward Góra zgłosił Romana Sasa a Roman Sas wyraził zgodę.
Innych zgłoszeń nie było i przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę.
Roman Sas został jednogłośnie wybrany prezesem Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski Karp Królewski” na kadencję 2019 – 2022.
Członkami Zarządu zostali wybrani: Józef Jakubiec, Janusz Niemiec, Jaszek Wiesław, Stanisław Nowak, Bogdan Mrowiec, Dominik Malinowski, Jerzy Zużałek, Erwin Iwanicki, Artur Dorobisz,
Bogdan Górka, Franciszek Hamerlak, Kazimierz Janik, Waldemar Pindel, Stanisław Żabka, Mateusz Szwed, Bartłomiej Drużbański, Tomasz Gibas i Wojciech Wuss.
Komisję Rewizyjną tworzą: Krzysztof Żywczok, Wacław Ryszka i Paweł Pasierbek.
Komisja Dyscyplinarna: Jan Olek, Arkadiusz Koźluk, Artur Dorobisz, Janusz Niemiec, Kazimierz Łątka, Henryk Hamerlak, Andrzej Łukaszek, Franciszek Hamerlak, Rafał Olek, Tomasz Godula, Marek Kaźmierczak, Ryszard Kowalik, Tomasz Gibas, Krzysztof Żywczok, Józef Łuczkowski i Roman Pietrzakowski.
Gospodarzami łowisk wybrano:
„Miasteczko”: Kazimierz Łątka, Roman Pietrzakowski,
„Oczko”: Marek Tomanek, Jacek Tomanek, Waldemar Pindel,
„6” i „2”: Wiesław Jaszek, Józef Łuczkowski, Jan Olek, Rafał Olek,
„3”: Czesław Marszałek, Andrzej Łukaszek, Józef Kóska,
„5”: Artur Dorobisz, Janusz Niemiec.
Gospodarzami Rybaczówki zostali: Wiesław Jaszek, Janusz Niemiec.
Członkowie Stowarzyszenia zgłosili kilka poprawek do Regulaminu oraz Statutu.
Przed zakończeniem Zebrania Roman Sas złożył podziękowania za pmoc Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, które po raz pierwszy serwowały uczestnikom kawę, herbatę i kołocza kaniowskiego, którego zasponsorował Jan Adamiec.
Zaproponowano następujące terminy przyjmowania wpłat:
Sobota - 9 lutego w godzinach od 9:00 do 12:00
Niedziela - 24 lutego w godzinach od 9:00 do 12:00
Sobota – 2 marca w godzinach od 9:00 do 12:00
Niedziela - 17 marca w godzinach od 9:00 do 12:00
Sobota – 30 marca w godzinach od godz. 16:00 do 19:00 - nabór nowych członków.

Do góry