Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Ile dla wójta, ile dla radnych?

18. 12. 01
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 659
22 listopada br. odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Bestwina po wyborach samorządowych. Zgodnie z przepisami odbyło się wówczas wręczenie wójtowi i radnym zaświadczeń o wyborze oraz ślubowanie.
Jak już wcześniej informowałem dokonano wówczas wyboru przewodniczącego Rady Gminy oraz jego zastępcy. Zarówno Jerzy Stanclik, kandydujący na funkcję przewodniczącego, jak i Stanisław Nycz zgłoszony na zastępcę przewodniczącego Rady Gminy nie mieli kontrkandydatów, co jest zrozumiałe w sytuacji, kiedy wszyscy radni zostali wybrani tylko i wyłącznie z KWW „Wspólnota i Postęp” i jednogłośnie powierzono im ww. funkcje.
Dokonano również wyborów poszczególnych komisji rady i ich przewodniczących, i tak:
w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (nowa komisja) pracować będą: Małgorzata Łukoś - przewodnicząca, Magdalena Wizner – Wilczek -wiceprzewodnicząca, Grzegorz Owczarz, Radosław Mróz, Ireneusz Stanclik,
w Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska: Marek Szymański - przewodniczący, Sławomir Walczak - wiceprzewodniczący, Łukasz Zdeb, Grzegorz Kołodziejczyk, Stanisław Nycz, Magdalena Wizner – Wilczek, Marcin Gac, Jerzy Borutka, Jerzy Stanclik,
w Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego: Grzegorz Owczarz - przewodniczący, Łukasz Zdeb - wiceprzewodniczący, Stanisław Nycz, Radosław Mróz, Małgorzata Łukoś, Ireneusz Stanclik, Sławomir Walczak, Marek Szymański, Roman Pacyga, Jerzy Stanclik.
Komisję Rewizyjną tworzą: Łukasz Furczyk - przewodniczący, Jerzy Borutka - wiceprzewodniczący, Roman Pacyga, Marcin Gac i Grzegorz Kołodziejczyk.
Próżno szukać na oficjalnej stronie Urzędu Gminy w relacji z powyższej sesji informacji o uchwalonej podwyżce diet radnych oraz ustaleniu wynagrodzenia wójta, co zresztą przynajmniej mnie, nie dziwi.
Wójtowi gminy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 10 039 zł. Tutaj nie ma wielkiego wzrostu, bo zaledwie o 47 zł, co wynika tylko i wyłącznie z przepisów, poprzednie wynagrodzenie ustalono w wysokości 9 992 zł w czerwcu br., kiedy to zadziałała uchwała Sejmu o obniżeniu wynagrodzeń pracowników samorządowych o 20 %.
Radni, jednakże, podnieśli swoje diety o 50 %. I tak, zryczałtowana dieta radnego wynosić będzie 600 zł, zastępcy przewodniczącego Komisji 700 zł, przewodniczącego Komisji 800 zł, wiceprzewodniczącego Rady 800 zł, a przewodniczącego Rady Gminy 1 300 zł.

Czy te diety powinny szokować? Wielu zapewne powie, że nie. Obserwując, jednakże działalność Rady Gminy w poprzedniej kadencji można sobie zadać pytanie, czy przewodniczącemu komisji powinna przysługiwać co miesiąc dieta w wysokości 800 zł, jeśli w trakcie całej czteroletniej kadencji zorganizował tylko 3, 6, czy 8 posiedzeń komisji? Rok ma 12 miesięcy, 4 lata to 48 miesięcy…. Żeby nie być gołosłownym przedstawiam cytat z informacji o ostatniej sesji poprzedniej kadencji:
„W ramach Rady Gminy działały następujące komisje stałe:
Komisja Rewizyjna – 20 posiedzeń
Komisja Budżetu i Finansów – 3 posiedzenia
Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska – 8 posiedzeń, dodatkowo zwołane były jako wspólne posiedzenia komisji stałych
Komisji Edukacji Kultury Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – 6 posiedzeń”.
Jeszcze raz: Komisja Budżetu i Finansów – 3 posiedzenia !!! – w ciągu 4 lat!!!
Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska – 8 posiedzeń !!! – w ciągu 4 lat!!!
Komisji Edukacji Kultury Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – 6 posiedzeń !!! - w ciągu 4 lat!!!.
Jeśli idzie o obecność radnych na sesjach to informuję, że w czasie czteroletniej kadencji, czyli w 42 sesjach Rady Gminy Bestwina w latach 2014 – 2018 tylko 10 razy w sali posiedzeń stawił się pełny skład Rady, czyli 15 radnych!!! NA 32 SESJACH NIE BYŁO PEŁNEGO SKŁADU!!!
Dla porównania, w kadencji 2010 – 2014, kiedy to radnymi byli przedstawiciele różnych komitetów wyborczych było tylko 13 sesji na których nie było pełnego składu. Powtarzam: 13 sesji na których NIE BYŁO PEŁNEGO SKŁADU. Widać różnicę? 13:32!!!
To o czymś świadczy, jednakże woli wyborców nie należy komentować.

Do góry