Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

„Gmina Bestwina. Od historii po atrakcje turystyczne” – folder promujący i upowszechniający dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury obszaru LSR

18. 10. 31
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1278
Po 18 latach od wydania ostatniego folderu o gminie Bestwina staraniem Gminnego Ośrodka Kultury ukazał się folder promujący i upowszechniający dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury obszaru LSR - „Gmina Bestwina. Od historii po atrakcje turystyczne”.
Dopełnieniem folderu promocyjnego jest załączony kartonowy model do samodzielnego składania największej historyczno-turystycznej atrakcji Gminy – Pałacu Habsburgów wraz z rysunkami montażowymi w skali 1:150.
Nakład wynosi 1500 egzemplarzy i dla koneserów możliwy jest do zdobycia bezpłatnie w Gminnym Ośrodku Kultury. Można będzie się z nim również zapoznać w Urzędzie Gminy, Muzeum Regionalnym, bibliotekach, szkołach i organizacjach oraz stowarzyszeniach działających w gminie.
Wartość projektu wynosiła 29 200,20 zł, a dofinansowanie ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020” (EFMR) wyniosło 23 330,00 zł.
Celem operacji była promocja i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz rozwój turystyki na obszarze LSR w oparciu o wykorzystanie potencjału kulturowego, w szczególności związanego z rybołówstwem, turystycznego oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, poprzez wydanie folderu promocyjnego propagującego tradycyjną kulturę, alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, rekreację, turystykę oraz imprezy tematyczne organizowane na terenie gminy Bestwina (Święto Karpia Polskiego, Dni Gminy Bestwina,  Laski uOzgraj, Dożynki Gminne), jak również wyjątkowe pasje mieszkańców związane z bogatymi tradycjami rybołówstwa na terenie gminy Bestwina. Folder zawiera 20 stron informacji, kolorowych map i fotografii, podzielonych na rozdziały: Z kart historii; Gospodarka rybacka na terenie gminy Bestwina; Od sekcji wędkarskiej do Stowarzyszenia „Kaniowski Karp Królewski”; Ochrona środowiska, gospodarka, rekreacja, sport; Kultura, edukacja, bezpieczeństwo oświata. Całość uzupełnia lista miejsc noclegowych, kwater agroturystycznych i punktów gastronomicznych (ze szczególnym uwzględnieniem obiektów serwujących tradycyjne lokalne potrawy - Karp), miejsc związanych z edukacją oraz hodowlą karpia.
Autorami fotografii zamieszczonych w folderze są Dariusz Czernek i Sławomir Lewczak, a teksty napisali: Sławomir Lewczak, Grzegorz Boboń, Mariusz Szlosarczyk i Jerzy Zużałek.
Do góry