Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Podwyżka opłat za odbiór odpadów komunalnych o 50 %?

18. 10. 23
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1430
Całkiem możliwe, że jedna z pierwszych uchwał podjętych przez nową Radę Gminy będzie dotyczyć podwyżki o 50 % opłat za odbiór odpadów komunalnych z naszych posesji. Tak wynika z przedstawionego do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bestwina w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Zarządzeniem nr 95/2018  z dnia 23 października br. wójt gminy Bestwina skierował do konsultacji społecznych ww. projekt uchwały. Konsultacje rozpoczynają się 23 października i trwać będą do 6 listopada. Każdy mieszkaniec gminy może wnieść swoją opinię do projektu uchwały za pomocą dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy formularza (pod informacją aktywne linki).
W przywołanym projekcie zamierza się, m.in.:
W Uchwale Nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności dokonuje się następujących zmian:
„1. Skreśla się dotychczasową treść § 2 ust.1 nadając mu nowe brzmienie:
„ 1) w wysokości 12 zł miesięcznie od mieszkańca, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, oraz
2) w wysokości 24 zł miesięcznie od mieszkańca, jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny”.
Do góry