Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Konkurs ofert na operację "Zagospodarowanie terenu przy „Rybaczówce” w Kaniowie sposobem na rozwój funkcji turystyczno – rekreacyjnych obiektu i obszaru LSR"

18. 09. 12
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 804
Stowarzyszenie Wędkarskie „Kaniowski Karp Królewski” ogłasza konkurs ofert na wykonanie operacji pn. „Zagospodarowanie terenu przy „Rybaczówce” w Kaniowie sposobem na rozwój funkcji turystyczno – rekreacyjnych obiektu i obszaru LSR”.

Operacja obejmuje ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni 160 m2, zabudowę i podłączenie 4 latarni oświetlenia parkowego oraz wyposażenie w 4 kpl. stolików i ław.
Termin wykonania: w zależności od warunków atmosferycznych koniec 2018 roku lub początek 2019 r. Płatność po wykonaniu i rozliczeniu operacji przez Zarząd Województwa Śląskiego.
Oferty należy składać na adres: Stowarzyszenie Wędkarskie „Kaniowski Karp Królewski”, ul. Krzywolaków 17, 43-512 Kaniów w terminie do 28 września br.

Zadanie dofinansowane przez Województwo Śląskie w ramach celu: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej „Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”.

Do góry