Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Ustawa dekomunizacyjna zadziałała i w gminie Bestwina

18. 03. 09
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1599

Wojewoda Śląski, Jarosław Wieczorek,  Zarządzeniem Zastępczym NR NPII.4131.4.3.2018 z dnia 23 lutego 2018 w sprawie zmiany nazwy ulicy, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018r. poz. 1173 dokonał zmiany nazwy ulicy  „Józefa Magi” (11900) położonej na terenie Gminy Bestwina (sołectwo Bestwinka) na całym jej przebiegu, na „Długą” – „ul. Długa”.
Zarządzenie zastępcze wchodzi w życie 13 marca 2018 r.
Nazw ulic, które upamiętniają mieszkańców naszej gminy o podobnych do Józefa Magi życiorysach jest w naszej gminie więcej, należy się więc spodziewać kolejnych zmian.
Z całością Zarządzenia można zapoznać się TUTAJ, a poniżej, w rozwinięciu, jego fragment:

„W przedmiotowej sprawie Wojewoda Śląski pismem Nr NPII.4100.262.2017 z dnia 13 października 2017 r. zwrócił się do Wójta Gminy Bestwina z prośbą o udzielenie informacji, dotyczącej ulicy "Józefa Magi" położonej na terenie Gminy Bestwina (sołectwo Bestwinka) tj.: jaką postać upamiętnia ww. nazwa ulicy; jaki charakter posiada przedmiotowa droga (publiczna czy wewnętrzna) w rozumieniu ustawy Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Katowice, dnia 26 lutego 2018 r. Poz. 1173 o drogach publicznych; komu przysługuje prawo własności nieruchomości, na których położona jest ww. ulica oraz kto i kiedy nadał nazwę tej drodze – w przypadku, gdy była to Rada Gminy Bestwina (Rada Narodowa), poproszono o przesłanie Wojewodzie uchwały w sprawie nadania nazwy ww. ulicy wraz z uzasadnieniem.
W odpowiedzi na wyżej wskazaną korespondencję, Wójt Gminy Bestwina pismem Nr ST.720.80.2017 z dnia 16 października 2017 r. wskazał, że przedmiotowa droga posiada charakter drogi publicznej w rozumieniu ustawy o drogach publicznych; nazwa ulicy upamiętnia mieszkańca Gminy Bestwina, a także, że nazwę przedmiotowej drodze nadano uchwałą Nr V/12/84 Gminnej Rady Narodowej w Bestwinie z dnia 29 grudnia 1984 r. w sprawie nazewnictwa ulic w sołectwie Bestwinka. W załączeniu do przedmiotowego pisma Wójt Gminy Bestwina przesłał kopię ww. uchwały Nr V/12/84 Gminnej Rady Narodowej w Bestwinie z dnia 29 grudnia 1984 r.”

Do góry