Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Książka o niemieckich fortyfikacjach w okolicy

Więcej
10 lata 6 miesiąc temu - 10 lata 6 miesiąc temu #2229 przez fortyfikacje
W grudniu 2013 na rynku wydawniczym pojawiła się nowa książka autorstwa Dominika Kasprzaka i Marcina Kasprzaka traktująca m.in. o fortyfikacjach w gminie Bestwina (w Bestwince, Bestwinie i Kaniowie) - Niemieckie fortyfikacje linii b2 z lat 1944-45. Imielin – Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń.

Opis książki:
Latem 1944 roku, w obawie przed dalszym postępem Armii Czerwonej, niemieckie Naczelne Dowództwo Wojsk Lądowych przystąpiło do budowy ogromnego systemu fortyfikacji na zapleczu frontu wschodniego. Najwięcej linii obronnych zbudowano na obszarze zawartym pomiędzy Morzem Bałtyckim a pasmem Karpat Zachodnich oraz pomiędzy Wisłą a Odrą. Jedną z nich była tytułowa linia b2. Książka opisuje około 100-kilometrowy jej fragment, rozciągający się w pasie od Imielina przez Bielsko-Białą, Żywiec, aż do polsko-słowackiego pogranicza w pobliżu Zwardonia. Fortyfikacje b2-Stellung na tym obszarze dotychczas nie zostały poznane i opisane przez badaczy. Tę lukę wypełnia niniejsza książka, która powstała na podstawie wieloletnich badań terenowych przeprowadzonych przez autorów, dodatkowo wspartych materiałami archiwalnymi i relacjami świadków. Do dziś zachowało się wiele śladów tej linii – oprócz około 500 betonowych kochbunkrów, będących najlepiej zachowanymi elementami tych fortyfikacji, wciąż widoczne są kilometry okopów i rowów przeciwpancernych. Linię b2 wzmocniono także unikatowym schronem dla wieży czołgowej Bauform 251, przewoźnym stalowym stanowiskiem MG-Panzernest oraz przeszkodami przeciwpancernymi typu „zęby smoka”.
Książka szczegółowo prezentuje: historię powstania linii b2, charakterystykę i przebieg pozycji, zagadnienia taktyczno-techniczne, budowle obronne oraz losy powojenne. W pracy nie zabrakło także miejsca na opis walk, jakie toczyły się w bezpośrednim sąsiedztwie opisywanej b2-Stellung w pierwszych miesiącach 1945 roku.

Autorzy:
Dominik Kasprzak, Marcin Kasprzak – badacze i miłośnicy fortyfikacji, autorzy książki „Fortyfikacje z 1939 roku w Bielsku-Białej” oraz opracowań poświęconych historii umocnień, publikowanych w specjalistycznych czasopismach. Zakres ich zainteresowań koncentruje się na okresie międzywojennym i latach II wojny światowej, w szczególności na polskich fortyfikacjach z 1939 roku oraz niemieckich umocnieniach polowych z lat 1944-45.

Informacje wydawnicze:
Format B-5 (165x235 mm), 224 strony, okładka miękka-kartonowa, papier wewnątrz: kreda
ok. 180 ilustracji czarno-białych i kolorowych: fotografie archiwalne i współczesne, archiwalne zdjęcia lotnicze, mapy, plany i widoki perspektywiczne
Wydawnictwo INFORT

Więcej informacji o książce na stronie: pozycjab2.fortyfikacje.pl/ksiazka.htm

Ostatnia10 lata 6 miesiąc temu edycja: fortyfikacje od.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.243 s.
Do góry