Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w gminie Bestwina

24. 05. 03
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 562
Obchody Święta Konstytucji 3 maja oraz święta Maryi Królowej Polski są ważnymi świętami w Polsce. Święto Konstytucji 3 maja jest upamiętnieniem przyjęcia pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji, która została uchwalona 3 maja 1791 roku. Jest to dzień, w którym obchodzony jest akt polskiego parlamentaryzmu, demokratycznego obywatelstwa oraz niepodległości Polski.
Natomiast święto Maryi Królowej Polski zostało ustanowione przez papieża Benedykta XV w 1920 na prośbę polskich biskupów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918. Upamiętnia ono śluby lwowskie króla Jana Kazimierza, który podczas potopu szwedzkiego powierzył Polskę opiece Matki Bożej.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości biskupi polscy zaproponowali papieżowi ustanowienie święta Maryi Królowej Polski 3 maja, tak aby podkreślić związek tego święta z pierwszą polską konstytucją uchwaloną 3 maja 1791 przez Sejm Czteroletni. Konstytucja wypełniła w swoich założeniach część ślubowań Jana Kazimierza – król zobowiązywał się uroczyście wziąć pod opiekę lud polski i zaprowadzić sprawiedliwość.
Na wniosek biskupów polskich Święta Kongregacja Obrzędów przeniosła w 1924 obchody tego święta na 3 maja. W 1925 roku rozciągnięto je na wszystkie polskie diecezje (pierwotnie było obchodzone tylko w diecezji lwowskiej i przemyskiej w pierwszą niedzielę, maja), tym samym połączono świętowanie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz święta Królowej Korony Polskiej.
Oba te święta są okazją do obchodów narodowych, ceremonii, uroczystości kościelnych, koncertów, wystaw oraz innych wydarzeń kulturalnych. Symbolizują ducha patriotyzmu, jedności narodowej i walki o suwerenność Polski. W obchodach uczestniczą liczne instytucje, organizacje społeczne oraz obywatele, którzy oddają hołd Maryi Królowej Polski oraz czczą uchwalenie Konstytucji 3 Maja.
Są też dniem wolnym od pracy, co daje możliwość Polakom uczczenia tych ważnych dla kraju świąt.
Tak też jest w gminie Bestwina. Co roku uroczyste gminne obchody tych świąt odbywają się w innym sołectwie i składają się z części religijnej – uroczystej mszy świętej oraz świeckiej – przemarszu z kościoła i składania kwiatów w miejscach pamięci tych, którzy życie oddali dla wolnej, niepodległej Ojczyzny. Zdjęcia TUTAJ
W tym roku wójt gminy Bestwina zaprosił mieszkańców na uroczyste obchody do Bestwinki. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, którą sprawowali księża: Józef Baran, Adam Wandzel, Józef Walusiak i Janusz Dudek.
We mszy św. oprócz mieszkańców gminy udział wzięły liczne delegacje stowarzyszeń i organizacji działających w gminie oraz poczty sztandarowe szkół, jednostek OSP i innych organizacji, a uświetniła je Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie.
Pod obeliskiem poświęconym „Tym, którzy oddali życie dla wolnej niepodległej Ojczyzny” rolę gospodarza pełnił wójt – elekt, Grzegorz Boboń.
Zarówno w homilii wygłoszonej przez księdza Józefa Barana, jak i w przemówieniu Grzegorza Bobonia padało wiele słów nawiązujących do przeszłości i znaczenia dla współczesnych słów „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Grzegorz Boboń dziękował za liczny udział w tej uroczystości oraz za wywieszenie flag, które są zewnętrznym wyrazem naszego patriotyzmu i umiłowania naszej Ojczyzny. Zwrócił również uwagę na poszanowanie i kontynuowanie tradycji, zwłaszcza tych, które są związane z naszą małą Ojczyzną, które są nam najbliższe i prosił o ich kultywowanie i przekazywanie najmłodszemu pokoleniu.
Do góry