Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Maria Maroszek nominowana przez gminę Bestwina do XXIV edycji Nagrody Starosty Bielskiego im. Księdza Józefa Londzina

23. 10. 12
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 839
Nagroda Starosty Bielskiego im. Księdza Józefa Londzina została ustanowiona w 1999 roku. Już sama nominacja jest prestiżowym wyróżnieniem, zgodnie z regulaminem samorządy miast i gmin nominują do niej osoby nieprzeciętne, wyjątkowe wyróżniające się w dziedzinie kultury i sztuki, sportu czy turystyki, nawiązujące swoją pracą i postępowanie do idei księdza Józefa Londzina, nastawionej na pomoc bliźnim i bezinteresowną pomoc społeczną. W 2023 roku gmina Bestwina nominowała do tej nagrody panią Marię Maroszek z Bestwiny.
Pani Maria Maroszek od 2003 r. jest sołtysem Bestwiny. Obecnie upływa piąta kadencja pani Marii na stanowisku sołtysa i zarazem jubileusz 20-lecia w tej roli. Czterokrotnie była wybierana jako radna do Rady Gminy Bestwina i w jej ramach pracowała w Komisji Budżetu i Finansów.
Od kilkudziesięciu lat Maria Maroszek jest członkinią Koła Gospodyń Wiejskich „Bestwinianki" w Bestwinie. Pani Maria angażuje się w prace Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej (pomoc w pozyskiwaniu pozwoleń wodnoprawnych); aktywnie działa w społeczności rolników i rybaków w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kraina", współpracuje również z Towarzystwem Promocji Ryb „Pan Karp". Inne instytucje z którymi pani sołtys współdziała to Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, parafia Wniebowzięcia NMP w Bestwinie, Ochotnicza Straż Pożarna w Bestwinie, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej.
Dzięki działaniom i wnioskom pani sołtys Marii Maroszek na forum zebrań wiejskich, w Radzie Sołeckiej i w Radzie Gminy Bestwina systematycznie ulega poprawie estetyka Bestwiny: zbudowano chodniki dla pieszych (w tym chodnik w głównym ciągu komunikacyjnym - ul. Witosa), sołtys przyczynia się do oświetlenia ulic, powstawania przejść dla pieszych i terenów związanych ze sportem i rekreacją, takich jak plac zabaw w Bestwinie. W ramach współpracy ze Spółką Wodną pani sołtys dba o właściwy stan przepustów i rowów melioracyjnych.
Co roku w gminie Bestwina 11 marca obchodzi się Dzień Sołtysa, zwracając uwagę na społecznie ważną funkcję, jaką pełni sołtys, niejako „pierwszy kontakt" mieszkańca z samorządem lokalnym. Pomoc uwidoczniła się podczas klęsk żywiołowych, nawiedzających Bestwinę powodzi czy wichur.
Ciekawymi projektami są inicjatywy podejmowane przez Marię Maroszek w Kole Gospodyń Wiejskich „Bestwinianki". Odbyły się prelekcje dotyczące zdrowia, gotowania, spotkania z lekarzem i specjalistą z KRUS. Wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną KGW realizuje projekt edukacyjny „Tradycja i Kultura". Jedną z prowadzących spotkania dla dzieci i młodzieży jest pani Maria Maroszek. Młodzi mieszkańcy gminy Bestwina uczestniczą w tradycyjnym kiszeniu kapusty, pieczeniu pierniczków, wykopkach ziemniaczanych, zdobieniu jaj wielkanocnych, itd.
Wiele pracy Maria Maroszek włożyła w organizację gminnych dożynek: z jej inicjatywy bestwińscy rolnicy co roku przystrajają kilkadziesiąt pojazdów i uczestniczą w barwnym korowodzie. Liczna reprezentacja Bestwiny jest wystawiana w „Janowickich Sianokosach" - promu¬jącym lokalną kulturę turnieju sołectw. W III Janowickich Sianokosach KGW Bestwina zdobyło nagrodę w konkurencji „Swaczyna do pola". Integracyjną rolę pełnią jarmarki i pikniki - pani Maria Maroszek uczestniczy i wspiera gospodynie reprezentujące Bestwinę na stoiskach z wyro¬bami regionalnymi np. na jarmarku bożonarodzeniowym w Szczyrku, na Pikniku Bożonarodzeniowym w Kaniowie oraz na Jarmarku Rybnym w Czechowicach - Dziedzicach.
Pani Maria Maroszek w roku 2023 zdobyła indywidual¬ne wyróżnienie w konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego" (KATEGORIA: sołtys) organizowanym przez Urząd Marszałkowski.
Maria Maroszek jest osobą, która nie dba o zaszczyty i wyróżnienia. Entuzjasta pracy społecznej, który nigdy i nigdzie nie reklamuje swojej działalności, a to co robi, robi dla dobra swojej społeczności, nikomu nie odmawia¬jąc pomocy.
Do góry