Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Trzydzieści lat minęło ... Jubileusz Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej

23. 03. 12
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1228
TMZB 1TMZB 2Historia naszych Małych Ojczyzn to bogactwo, o które należy dbać!
(poseł Przemysław Drabek)
 
26 października 1992 roku odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej. W sobotę, 11 marca 2023 roku członkowie Towarzystwa w obecności wielu znamienitych gości dokonali podsumowania trzydziestoletniej działalności.
Pierwszą przewodniczącą TMZB była Waleria Owczarz, która tę funkcję pełniła do 2011 roku przekazując pałeczkę Teresie Lewczak a od 2013 roku do teraz funkcję tę pełni Dorota Surowiak, a w skład Zarządu wchodzą jeszcze Sławomir Ślósarczyk, Małgorzata Łukoś, Maria Grzybowska i Anna Puczka.
Jako cel swojej działalności Towarzystwo obrało sobie troskę o sprawy związane z przeszłością, teraźniejszością oraz przyszłością Ziemi Bestwińskiej i realizuje je poprzez różne działania, m.in. wydawnicze: książki i artykuły historyczno-etnograficzne, popularyzowanie twórczości i tradycji kultury ludowej, podejmowanie działań służących szerzeniu zainteresowań historią i współczesnością, kulturą i gospodarką naszej gminy, prowadzenie kwerendy w archiwach oraz przeprowadzanie wywiadów z mieszkańcami Gminy Bestwina, organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży, opiekę nad grobami osób zasłużonych oraz miejscami pamięci, prowadzenie edukacji regionalnej, współpracę z Muzeum Regionalnym im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie oraz z organizacjami, stowarzyszeniami i placówkami oświaty działającymi na terenie Gminy Bestwina, współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie powiatu bielskiego.
Dzięki staraniom Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej, m.in., w 1993 roku dokonano otwarcia Muzeum Regionalnego ze zbiorami etnograficznymi, zrekonstruowano wnętrza bestwińskiej chałupy z XIX w. W kolejnych latach udostępniono wozownie, dział dawnych narzędzi rolniczych, pracownię dziejów wsi, sztuki sakralnej, „Galerię na Prowincji” oraz Skansen Pasieki Słowiańskiej.
7 lipca 2010 roku sprowadzono do bestwińskiej parafii zrabowany przez hitlerowców zabytkowy dzwon „Król Chwały” z 1504 roku.
Za swoją działalność TMZB otrzymało w 2017 roku Nagrodę Wójta za Promocję Gminy Bestwina, a w 2018 roku zostało wyróżnione za Zasługi dla Kultury Powiatu Bielskiego przez Starostwo Powiatowe.
W 2018 roku członkowie Towarzystwa udzielili wsparcia merytorycznego uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie, którzy uczestniczyli w konkursie ogólnopolskim „Rówieśnicy Niepodległej” i zdobyli 9.11.2018 roku I miejsce za pracę pt. „Janowiccy rówieśnicy Niepodległej – 100 lat w służbie małej i dużej ojczyźnie”.
Co roku członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej biorą udział w wydarzeniach powiatowych, gminnych i parafialnych, organizowane są spotkania integracyjne dla członków TMZB i ich sympatyków.
Żdjęcia:Facebook - profil Przemysława Drabka
Do góry