Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Dwa dni dodatkowego urlopu. Wchodzą w życie nowe przepisy związane z epidemią

21. 01. 26
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 686
Od wtorku zaczynają obowiązywać przepisy, zgodnie z którymi osobom, które oddały krew lub jej składniki, w tym osocze po przebytej chorobie COVID-19, przysługują dwa dni wolnego. Ozdrowieńcy i krwiodawcy mogą skorzystać z wolnego w dniu, w którym oddali krew lub osocze i w dniu następnym.
Przepisy znajdują się w ustawie z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Jej art. 3 zmienił ustawę o publicznej służbie krwi, wprowadzając w nowym dodawanym art. 9a, dodatkowy dzień wolny od pracy dla honorowego dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19 – przypomina serwis Prawo.pl.
Gdy rząd zapowiadał te przepisy, tłumaczył, że oddanie osocza – podobnie jak oddanie krwi – to szlachetny gest, który rządzący chcą szczególnie docenić.
Ozdrowieńcom oddającym osocze przysługuje też jeszcze jeden przywilej – 33-proc. ulga na przejazdy w komunikacji zbiorowej na podstawie biletów jednorazowych. Z tej ulgi może jednak skorzystać ta osoba, która co najmniej trzy razy oddała krew lub jej składniki, w tym osocze.
Uprawnienie przysługuje przez sześć miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia.
Dokumentem poświadczającym uprawnienia w przypadku dwóch dni wolnych od pracy jest zaświadczenie wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA, a jeśli chodzi o ulgę w komunikacji – zaświadczenie potwierdzające trzykrotne oddanie krwi lub osocza wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA.
USTAWA z dnia 21 stycznia 2021 r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Przywileje dla ozdrowieńców. Za nieobecność przysługuje wynagrodzenie jak za urlop
– Warunkiem usprawiedliwienia nieobecności pracownika jest przedstawienie przez niego zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa, podobnie jak ma to miejsce w przypadku klasycznego oddawania krwi – tłumaczy Oskar Sobolewski, prawnik z kancelarii Wojewódka i Wspólnicy, cytowany przez Prawo.pl.
Przypomina, że za czas nieobecności w pracy w dniu, w którym pracownik oddawał krew, przysługuje mu od pracodawcy wynagrodzenie ustalone jak za urlop wypoczynkowy, a nieobecność w pracy traktowana jest jako usprawiedliwiona ze względu na oddanie krwi lub osocza.
Do góry