Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Wzrost opłaty za odbiór odpadów komunalnych, a co z pozostałymi podatkami?

19. 11. 25
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1309
sesjaZ tym, że wzrosną opłaty za odbiór odpadów komunalnych należało się liczyć. Każdy, kto interesuje się sprawami naszej gminy mógł się tego spodziewać słuchając wypowiedzi wójta na zebraniach wiejskich (i nie tylko) lub czytając relacje z tychże zebrań, ale również śledząc informacje ukazujące się w prasie regionalnej czy też ogólnopolskiej, tej papierowej i internetowej.
W poniedziałek, 25 listopada 2019, odbyła się sesja Rady Gminy Bestwina, podczas której ustalono, że za odbiór odpadów komunalnych segregowanych zapłacimy 16 zł, a niesegregowanych 32 zł od osoby. W przypadku odpadów komunalnych segregowanych jest to wzrost o 4 zł. Z jednej strony jest to podwyżka o 33%, więc znaczna, ale trzeba też mieć na uwadze jak wzrosły opłaty niezależne od gminy. Inni mają się jeszcze gorzej, np. w Bielsku-Białej za odbiór odpadów segregowanych opłata wzrosła z 14 zł do 26 zł, a niesegregowanych z 30 zł do 52 zł.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się.
Na tej samej sesji podejmowano również uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2020 roku oraz w sprawie określenia na 2020 rok stawek podatku od środków transportowych.
Niestety, każdy, kto śledził sesję Rady Gminy mógł się tylko dowiedzieć, że takie uchwały są procedowane, ale wysokości ustalonych przez Radę stawek nie poznał, co chyba mija się z celem prowadzenia obrad na żywo!!!
Od dosyć długiego czasu stałem się powściągliwy i nie krytykowałem działań Urzędu Gminy i Rady Gminy, ponieważ było to (i wiem to na pewno) przez niektórych, a myślę, że głównie złośliwych i zarozumiałych określane jako zemstę za przegrane wybory. W ostatnich wyborach nie startowałem do Rady Gminy, więc ten argument odpada, jestem normalnym mieszkańcem, jak kilka tysięcy innych, gminy Bestwina i chciałbym się dowiedzieć z obrad Rady Gminy, jakie prawo jest ustalane. Tymczasem obserwując sesję widzimy i słyszymy, że odczytywany jest tylko tytuł uchwały i głosowanie. No, może jeszcze to, że dla przedsiębiorców nie wzrosły podatki (czego nie neguję), a z tytułu wzrostu podatku od nieruchomości od osób fizycznych do budżetu gminy wpłynie 600 tysięcy zł. I znów napiszę: nie neguję wzrostu stawek, chociaż nie dowiedziałem się o ile one wzrosną, ponieważ śledzę na bieżąco to wszystko co dzieje się w kraju i mam również za sobą kilkanaście lat doświadczeń jako radny, więc wiem, że na samorządy tylko zrzuca się coraz więcej zadań i obowiązków, a uszczupla się ich dochody. I to właśnie powoduje, że jesteśmy obciążani coraz to większymi daninami na rzecz gminy.
Na zakończenie zadam, jednakże, pytanie: czy aby na pewno ustawodawca wprowadził nakaz transmitowania sesji abyśmy obserwowali takie obrady??? Czy my, mieszkańcy i wyborcy, mamy prawo widzieć i słyszeć tylko to, że głosuje się uchwałę w sprawie XXXX bez poznania jej treści???
P.S. No i znów pewnie co najmniej 15 osób + 1(kto wie, ten wie, skąd taka liczba) stanie się moimi wrogami …. Życie… Ale z drugiej strony, jeśli się mylę, to może coś od kolejnej sesji się zmieni?
Do góry