Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Kolejne odznaczenia dla naszych krwiodawców

18. 11. 26
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 522
IMG 8807IMG 8809IMG 8811IMG 8813IMG 8817Dzisiaj kończą się Dni Honorowego Krwiodawstwa w Polsce. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach zaprosiło do Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy honorowych dawców krwi z powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, aby wręczyć im nadawane przez Ministra Zdrowia Odznaki „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Wśród zaproszonych znalazło się trzech krwiodawców należących do Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Bestwina: Sławomir Kimla, Roman Pietrzakowski i Jerzy Zużałek. Gratulacje!!!
Odznakę „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" nadaje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek:
1) kierownika jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania odznaki;
2) organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi.

Odznaka ma kształt sześcioramiennego krzyża o średnicy 35 mm i jest wykonana z metalu w kolorze srebrnym. W dolnej części awersu widnieje krzyż w kolorze czerwonym, nad nim ornament roślinny. Na rewersie napis w sześciu wierszach „HONOROWY DAWCA KRWI – ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU”. U góry odznaki uszko i kółko do zawieszania na wstążce. Wstążka o szerokości 37 mm jest wykonana z rypsu jedwabnego w kolorze białym, z dwoma błękitnymi pasami.
Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” przyznawana jest Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników.
W imieniu Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego i z jego upoważnienia Odznaki wręczał inż. Henryk Świerczyński, z-ca Dyrektora d/s Techniczno-Ekonomicznych RCKiK w Katowicach w asyście Gabrieli Gorol - kierownika Rejonowej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bielsku-Białej oraz Aleksandra Dyląg – kierownika Działu Organizacji i Marketingu RCKiK w Katowicach.
Do góry