Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Roman Sas ponownie kierownikiem Sekcji Wędkarskiej im. A. Gascha

13. 01. 23
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 3960

W niedzielę, 20 stycznia, odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Sekcji Wędkarskiej im. A. Gascha działającej przy LKS Przełom Kaniów. Jest to najliczniejsza organizacja działająca w naszej gminie. Zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi pracującemu pod kierownictwem Romana Sasa i również jednogłośnie zaproponowali, aby Sekcją w nowej kadencji kierował w dalszym ciągu Roman Sas wraz z dotychczasowym zarządem.
Zanim jednak doszło do głosowań należało po kolei realizować porządek zebrania, a rozpoczął je kierownik Sekcji Roman Sas, witając wszystkich wędkarzy oraz zaproszonych gości: wójta Artura Beniowskiego, radnych powiatowych: Grzegorza Bobonia i Józefa Maziarza, prezesa LKS Przełom Kaniów Grzegorza Wieczorka i przewodniczącego Rady Gminy Bestwina Jerzego Zużałka.
Jak co roku, zebranie było także okazją do uhonorowania najlepszych wędkarzy i podziękowań najbardziej aktywnym członkom Sekcji.
Wędkarzem Roku 2012 został Sławomir Tomaszczyk (nieobecny jednak na zebraniu), drugie miejsce w rankingu zajął Paweł Pasierbek, a trzecie Janusz Niemiec. Na czwartym miejscu uplasował się Artur Niemiec i jako młodzieżowy członek Sekcji odebrał statuetkę dla Najlepszego Młodzieżowego Wędkarza Roku 2012.
Pamiątkowe statuetki i podziękowania za ofiarną działalność w Sekcji w 2012 roku otrzymali następujący wędkarze: Jerzy Kołodziejczyk, Zbigniew Witoszek, Czesław Stryczek, Bronisław Adamski, Mariusz Ochmański.

Ze sprawozdania z działalności Sekcji złożonego przez ustępującego kierownika, Romana Sasa, można było dowiedzieć się, że wszystkie wnioski i uchwały podjęte na poprzednim zebraniu zostały wykonane w całości, co potwierdziła Komisja Rewizyjna.
Zarząd Sekcji podpisał umowę z Urzędem Gminy na kolejne 10 lat. Sekcja otrzymała, po przeprowadzonej kontroli przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, numer identyfikacyjny i jej działalność rybacka znajduje się pod stałym nadzorem PLW.
Wykonano szereg prac poprawiających działalność Sekcji i komfort wędkarzy: przeprowadzono rekultywację stawu nr 1, wyczyszczono częściowo staw nr 2, wykonano nowe stojaki na dozowniki pasz w stawach hodowlanych, przeprowadzono remonty dozowników, wyremontowano przyczepy do przewozu ryb, dokonano remontów łódek, magazynów paszowych, narzędzi, kładek, tablic informacyjnych, koszy na śmieci, przeprowadzono 4 akcje sprzątania śmieci, na bieżąco wykaszano wszystkie brzegi usuwano niepotrzebne krzewy, obcinano gałęzie itp.

W 2012 roku przeprowadzono:  Zawody Wiosenne, Zawody Nocne, Zawody Drużynowe, Zawody z okazji Święta Karpia, Zawody Jesienne i Zawody z okazji Dnia Dziecka. W sierpniu wraz z CKSiR w Bestwinie i LKS Przełom Kaniów zorganizowano kolejną edycję Święta Karpia.
Imponujące jest zestawienie ilości ryb, jakimi zarybiono akweny do wędkowania i tak: karp – 8495 kg, amur – 1170 kg, szczupak – 520 kg, sandacz – 150 kg, tołpyga – 155 kg, leszcz/karaś – 900 kg – łącznie 11 390 kg. Oprócz tego zarybiono także stawy hodowlane około 470 sztukami szczupaka palczaka oraz drobnicą.
W nowej kadencji 2013 – 2014 kierować Sekcją będą: kierownik Sekcji Roman Sas, z-ca Jan Adamiec, skarbnik – Edward Góra, gospodarz stawów – Erwin Iwanicki, Bogdan Górka, Tadeusz Bodzek, Jerzy Kołodziejczyk, Dominik Malinowski, Józef Kóska, Franciszek Hamerlak, Józef Gęszka, Tomasz Godula.
Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono Jerzego Zużałka, Wiesława Jaszka i Janusza Niemca. Wszyscy jednogłośnie zostali wybrani do Komisji Rewizyjnej na kadencję 2013 – 2014.
Zaproponowano, aby Komisję Dyscyplinarną tworzyli dotychczasowi jej członkowie. Paweł Gawlik zaproponował, aby poszerzyć jej skład o Andrzeja Walczaka, Arkadiusza Koźluka i Marka Kaźmierczaka. Zebrani jednogłośnie poparli złożony wniosek i zgłoszone kandydatury.
Ustalono następujące terminy przyjmowania opłat na 2013 rok: 10.02 i 24.02 oraz 10.03 i 24.03 w godz. od 9 do 12 w Pawilonie Sportowym.
Opłata za kartę wynosi 400 zł.

Do góry