Drukuj

Planowane akcje

09. 01. 21
Wpis dodał: Administrator
Odsłony: 24354

Planowane akcje krwiodawstwa w 2023 roku:
- 15 stycznia 2023 r. – Janowice - zarejestrowało się 13 osób, krew oddało 12 = 5 400 ml
- 26 marca 2023 r. – Kaniów - parking przy kościele w godz. od 9.00 do 13.00
- 02 lipca 2023 r. – Kaniów - parking przy kościele w godz. od 9.00 do 13.00

Planowane akcje krwiodawstwa w 2022 roku:
- Janowice - 23 stycznia - zarejestrowało się 6 osób, krew oddało 5 = 2 250 ml.
- Kaniów - 27 marca - od 9:00 do 13:00 - akcja odwołana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z uwagi na pełne zapasy 
- Bestwina - 3 lipca - zarejestrowało się 16 osób, krew oddało 11 = 4 950 ml.
- Kaniów - 25 września - zarejestrowało się 11 osób, krew oddało 9 = 4 050 ml.

Planowane akcje krwiodawstwa w 2021 roku:
- Janowice - 24 stycznia - od 9:00 do 13:00 - zarejestrowało się 17 osób, krew oddało 13 = 5 850 ml.
- Kaniów - 28 marca - od 9:00 do 13:00 - akcja odwołana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
- Kaniów – 30 maja - zarejestrowało się 11 osób, krew oddało 9 = 4 050 ml.
- Bestwina - 4 lipca - zarejestrowało się 16 osób, krew oddało 13 = 5 850 ml.
- Bestwinka - 17 października - zarejestrowało się 21 osób, krew oddało 19 = 8 550 ml.
- Kaniów - 18 grudnia = zarejestrowało się 14 osób, krew oddało 7 = 3 150 ml.

Planowane akcje krwiodawstwa w 2020 roku:
- Janowice - 26 stycznia - zarejestrowało się 18 osób, krew oddało 17 = 7 650 ml.
- Kaniów - 29 marca od 9 do 13 - odwołana ze względu na koronowirusa
- Bestwinka – 30 maja (sobota) w godzinach od 11 do 15 - odwołana ze względu na koronowirusa
- Kaniów – 5 lipca - zarejestrowało się 25 osób, krew oddało 19 = 8 550 ml.
- Kaniów – 11 października - zarejestrowały się 22 osoby, krew oddało 18 = 8 100 ml.

Planowane akcje krwiodawstwa w 2019 roku:
- Janowice - 20 stycznia - zarejestrowało się 16 osób, krew oddało 14 = 6 300 ml.
- Kaniów - 24 marca - zarejestrowało się 30 osób, krew oddały 22 = 9 900 ml, jedna osoba zarejestrowała się jako dawca szpiku kostnego.
- Bestwina – 7 kwietnia - zarejestrowało się 16 osób, krew oddało 14 = 6 300 ml.
- Bestwinka - 25 maja boisko KS Bestwinka(sobota) - zarejestrowało się 15 osób, krew oddało 11 = 4 950 ml
- Kaniów – 7 lipca - zarejestrowało się 15 osób, krew oddało 12 = 5 400 ml
- Bestwinka – 25 sierpnia - zarejestrowało się 20 osób, krew oddało 13 = 5 850 ml.
- Kaniów – 13 października - zarejestrowało się 15 osób, krew oddało 13 = 5 850 ml.

Planowane akcje krwiodawstwa w 2018 roku:
- Janowice - 21 stycznia - zarejestrowało się 17 osób, krew oddało 15 = 6 750 ml.
- Kaniów - 25 marca - zarejestrowało się 21 osób, krew oddało 18 = 8100 ml.
- Bestwina – 15 kwietnia - zarejestrowało się 17 osób, krew oddało 16 = 7 200 ml.
- Bestwinka - 26 maja - zarejestrowało się 15 osób, krew oddało 13 = 5 850 ml.
- Kaniów – 01 lipca zarejestrowało się 16 osób, krew oddało 11 = 4 950 ml.
- Bestwinka – 26 sierpnia - zarejestrowały się 24 osoby, krew oddało 16 = 7 200 ml.
- Janowice – 14 października - zarejestrowało się 8 osób, krew oddało 8 = 3 600 ml.

Planowane akcje krwiodawstwa w 2017 roku:
- Janowice - 22 stycznia zarejestrowało się 20 osób, krew oddało 17 = 7 650 ml,
- Kaniów - 19 marca zarejestrowało się 26 osób, krew oddało 21 = 9 450 ml,
- Bestwina – 9 kwietnia zarejestrowało się 28 osób, krew oddało 14 = 6 300 ml, jedna osoba zarejestrowała się jako dawca szpiku kostnego,
- Kaniów – czerwiec - akcja odwołana
- Bestwinka – 27 sierpnia - zarejestrowały się 22 osoby, krew oddało 19 = 8 550 ml, jedna osoba zarejestrowała się jako dawca szpiku kostnego,
- Janowice – 15 października - zarejestrowało się 17 osób, krew oddało 11= 4 950 ml

Planowane akcje w 2016 roku:
- Janowice - 24 stycznia - zarejestrowało się 17 osób, krew oddało 17 = 7 650 ml.
- Kaniów - 20 marca - zarejestrowało się 27 osób, krew oddało 20 = 9 000 ml, cztery osoby zarejestrowały się, jako dawca szpiku kostnego.
- Bestwina – 24 kwietnia - zarejestrowały się 32 osoby, krew oddało 25 = 11 250 ml.
- Bestwinka – 4 czerwca - zarejestrowało się 36 osób, krew oddało 28 = 12 600 ml, trzy osoby zarejestrowały się, jako dawca szpiku kostnego.
- Bestwinka – 11 września - zarejestrowały się 22 osoby, krew oddało 16 = 7200 ml
- Kaniów  – 16 października - zarejestrowało się 19 osób, krew oddało 12 = 5 400 ml

Planowane akcje w 2015 roku:
- Janowice - 25 stycznia - zarejestrowało się 31 osób, krew oddały 23 = 10 350 ml.
- Kaniów - 22 marca - zarejestrowało się 37 osób, krew oddało 26 = 11 700 ml.
- Bestwina – 26 kwietnia - zarejestrowało się 15 osób, krew oddało 10 = 4 500 ml.
- Kaniów – 28 czerwca - zarejestrowało się 39 osób, krew oddało 30 = 13 500 ml.
- Bestwinka – 6 września - zarejestrowało się 25 osób, krew oddały 23 = 10 350 ml.
- Janowice – 18 października - zarejestrowało się 10 osób, krew oddało 7 = 3 150 ml.

Planowane akcje w 2014 roku:
- Janowice - 26 stycznia - Zarejestrowały się 32 osoby, krew oddało 31 = 13 950 ml.
- Kaniów - 23 marca - Zarejestrowały się 23 osoby, krew oddało 18 = 8100 ml, jedna osoba zarejestrowała się, jako dawca szpiku kostnego.
- Bestwina – 13 kwietnia - Zarejestrowało się 20 osób, krew oddało 19 = 8550 ml
- Kaniów – 3 sierpnia - Zarejestrowały się 22 osoby, krew oddało 17 = 7650 ml
- Bestwinka – 7 września - zarejestrowały się 24 osoby, krew oddało 21 krwiodawców = 9 450 ml
- Janowice – 26 października - zarejestrowało się 15 osób, krew oddało 14 krwiodawców = 6300 ml

Planowane akcje w 2013 roku:

- Janowice - 27 styczeń - Zarejestrowało się 25 osób, krew oddały 23 = 10 350 ml.
- Kaniów - 24 marzec - Zarejestrowało się 35 osób, krew oddało 30 = 13 500 ml.
- Bestwina – 26 maj - wzięło udział 29 osób, krew oddało 21 = 9 450 ml.

- Kaniów - 23 czerwiec - pozaplanowa akcja - wzięło udział 27 osób, krew oddało 18 = 8100 ml, 2 osoby zarejestrowane jako dawcy szpiku kostnego,
- Bestwinka – 22 wrzesień - wzięły udział 32 osoby, krew oddało 26 = 11 700 ml.,
- Janowice – 24 listopad Zarejestrowanych 25 osób, krew oddało 20 = 9 000 ml .
Wszystkie akcje przy kościołach w poszczególnych miejscowościach, z użyciem ambulansu.

Podsumowanie zakończonych akcji:

Rok 2012:

- Janowice - 22 styczeń - Zarejestrowały się 24 osoby, krew oddało 19 = 8550 ml.
- Kaniów - 26 lutego Zarejestrowanych 39 osób, krew oddało 36 = 16 200 ml
- Bestwina – 29 kwietnia Zarejestrowanych 24 osób, krew oddało 18 = 8 100 ml
- Kaniów – 1 lipca Zarejestrowanych 15 osób, krew oddało 15 = 6 750 ml
- Bestwinka – 5 sierpnia Zarejestrowanych 25 osób, krew oddało 20 = 9 000 ml
- Janowice – 14 października Zarejestrowanych 35 osób, krew oddało 29 = 13 050 ml

Rok 2011:
Janowice - 30 styczeń - 16 650 ml - zarejestrowanych 39, oddało 37
Kaniów - 27 luty - 12 150 ml - zarejestrowanych 29, oddało 27
Bestwina - 8 maj - 10 350 ml - zarejestrowanych - 38, oddało - 23
Kaniów - 9 lipiec - 10 800 ml - zarejestrowanych 32, oddało 24
Bestwinka - 31 lipiec - 15 300 ml, zarejestrowanych - 36, oddało - 34
Janowice - 20 listopada - 12 600 ml, zarejestrowanych - 33, oddało - 28, jedna osoba zarejestrowała się jako dawca szpiku kostnego.

Rok 2010:
Bestwina, 21 luty - 13 050 ml krwi - 30 osób, z czego 29 oddało po 450 ml, zarejestrowanych - 35
Kaniów, 25 kwiecień - uzyskano 16 650 ml - 37 osób, zarejestrowanych 41.
Bestwinka, 8 sierpień - uzyskano 16 200 ml - 36 osób, zarejestrowanych 40.
Janowice, 21 listopad - uzyskano 18 900 ml -  42 osoby, zarejestrowanych 49,

Rok 2009:
Bestwina, 22 luty 2009 - zarejestrowanych - 43 osoby, oddało krew 36, uzyskano 16 200 ml.
Kaniów, 26 kwietnia 2009 - zarejestrowanych 30 osób, oddało krew 24, uzyskano 10 800 ml krwi
Bestwinka, 9 sierpień 2009, zarejestrowanych 45 osób, oddało krew 41, uzyskano 18 450 ml krw
Janowice - w organizowanej w niedzielę, 29 listopada, przy kościele Józefa Robotnika akcji krwiodawstwa wzięły udział 44 osoby, po badaniu lekarskim oddało krew 40 dawców, co zaowocowało przekazaniem do Banku Krwi 18 000 ml tego najcenniejszego leku.