Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Stowarzyszenie Wędkarskie "Kaniowski Karp Królewski"

07. 10. 14
Wpis dodał: Administrator
Odsłony: 11867

Stowarzyszenie Wędkarskie "Kaniowski Karp Królewski"  dawniej Sekcja Wędkarska LKS "Przełom" Kaniów

kaniowski-karp-krolewski.pl

Ruchy wędkarskie w Kaniowie rozpoczęły się w drugiej połowie lat 70. Ponieważ przepisy nie pozwalały na zakładanie Stowarzyszeń, pomyślano o utworzeniu pod patronatem Klubu sportowego LKS " Przełom" odrębnej Sekcji wędkarskiej . W tym okresie głównym akwenem wędkarskim było wyrobisko pożwirowe, powstałe po eksploatacji przez Wodzisławski Zakład Przemysłu Budowlanego nazwane "Jedynką" .

Na początku 1979 utworzono zespół osób składający się z mieszkańców Kaniowa, zwany Zarządem, na czele którego stał Kierownik - p. Gandor Alojzy , zastępcą był Stwora Stanisław , skarbnikiem Brosz Józef , pozostałymi osobami wchodzącymi w skład zarządu byli : Wojtuszek Eugeniusz , Maroszek Jan , Brosz Adolf , Góra Edward , Gałuszka Kazimierz [ są to założyciele Sekcji wędkarskiej].

W ówczesnym okresie Sekcja liczyła około 50 członków. Po dwóch latach zmarł pierwszy Kierownik - Gandor Alojzy i jego funkcję objął Stwora Stanisław.

Skarbnikiem został Maroszek Tadeusz , a pozostała część zarządu była bez zmian . Kolega Stwora Stanisław i Tadeusz Maroszek wypełniali swe obowiązki na tych stanowiskach do 2001 roku, kiedy to złożyli rezygnację . Trzeba wspomnieć o innych prężnie działających Członkach : Stworze Mieczysławie i Józefie Jałowiec, Franciszku Kędzior i Ryszardzie Stolarskim .W okresie pierwszych założycieli w Sekcji wędkarskiej były duże osiągnięcia i sukcesy, lecz jak w życiu bywa, były też niepowodzenia i lata gorsze w hodowli ryb .

Pierwsze lata nowego wieku XXI to nowy Kierownik którym został Gęszka Józef , zastępcą Wojtuszek Mariusz , skarbnikiem Góra Edward , nowi Członkowie Zarządu to : - Bodzek Tadeusz, Iwanicki Erwin - stawowy, Górka Bogdan , Kóska Józef , Nowak Stanisław , Dudziak Kazimierz ,Gałuszka Piotr i Markiel Stanisław. Nowa ekipa nie spoczęła na laurach i zaczęła unowocześniać Sekcję i powiększać jej majątek  poprzez nadsypywanie wałów i rekultywację stawów hodowlanych, jak i łowisk wędkarskich, przeprowadzono remont Rybaczówki zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz , pozyskano nowe łowiska wędkarskie [ Miasteczko] . Zawody wędkarskie stały się atrakcyjniejsze . Po trzech latach Kierownik Józef Gęszka ze względu na stan zdrowia odszedł.

Nowym Kierownikiem został Mariusz Wojtuszek a stanowisko vice kierownika objął : Sas Roman , Zarząd Sekcji - jak wyżej . Nowy Zarząd nowe pomysły , dalsze unowocześnianie i mechanizacja Sekcji . Na początku roku 2006 Sekcja wędkarska posiada 5 h stawów hodowlanych 45 h akwenów wędkarskich i liczy 250 Członków. Sprawne działanie Sekcji można zawdzięczać wielu Członkom Sekcji wędkarskiej i Zarządowi .

Członkowie Sekcji biorą ponadto czynny udział w akcjach sprzątania terenów Kaniowa i Gminy Bestwina , corocznym sadzeniu drzewek , organizują jedne Zawody Wędkarskie typowo dla dzieci z okazji Dnia Dziecka -również nie zrzeszonych w Sekcji oraz zawody dla dorosłych Członków Sekcji 4 razy w roku , a w miesiącu wrześniu lub sierpniu odbywa się huczna impreza "Święto Karpia Polskiego". Wędkarze wspierają także finansowo młodych piłkarzy Klubu LKS" Przełom" Kaniów. Należy tutaj przypomnieć i podziękować sponsorom dzięki którym można jeszcze lepiej funkcjonować i rozwijać się .

18 stycznia 2009 roku odbyło sie Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze.Kierownikiem Sekcji wybrano ponownie Mariusza Wojtuszka. Pomagają mu, jako członkowie zarządu: Roman Sas, Edward Góra, Erwin Iwanicki, Bogdan Górka, Jerzy Kołodziejczyk, Kazimierz Dudziak, Józef Kóska, Józef Gęszka, Damian Gawor, Dominik Malinowski, Franciszek Hamerlak.
Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Henryk Polok - przewodniczący, Jerzy Zużałek, Janusz Niemiec.

15 stycznia 2015 roku w trakcie Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego postanowiono powołać do życia samodzielne Stowarzyszenie Wędkarskie "Kaniowski Karp Królewski" im. Adolfa Gascha. Dokonano rejestracji Stowarzyszenia w sądzie. Funkcję prezesa powierzono Romanowi Sasowi, wiceprezesami zostali Jan Adamiec i Dominik Malinowski, skarbnikiem Edward Góra, sekretarzem Jerzy Zużałek, zarz liczy 18 osób.


Opracowali: Edward Góra i Mariusz Wojtuszek

Do góry