Drukuj

Antonina Foksińska zdobywczynią Grand Prix III Gminnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej

19. 11. 09
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1262

„Uwięziony ptak nie śpiewa.
A czy wiesz, dlaczego?
Bo nie spotkasz nigdy w klatce,
Ptaka szczęśliwego.
Tak poznałam, zrozumiałam słowa najważniejsze.
Niepodległość znaczy wolność, słowa najpiękniejsze.”

 

 

 

 

 

Słowa: Niepodległość, Wolność, Polska, Ojczyzna, Patriotyzm często padały w sobotę, 9 listopada, w czasie III Gminnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej (tak naprawdę to już 19 edycja – wcześniej Przegląd Pieśni Patriotycznej), który odbywał się w Szkole Podstawowej w Bestwinie.
Publiczność, która wypełniła do ostatniego miejsca salę gimnastyczną wraz z galerią przeżyła w sobotnie przedpołudnie wspaniałe chwile. A wszystko to za sprawą repertuaru oraz znakomitych młodych wykonawców, wszak w Przeglądzie udział wzięły przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych. Pamiętam czasy, kiedy po takim Przeglądzie, jako widz wychodziłem zdołowany, ponieważ przeważały smutne piosenki, typu „Deszcz, jesienny deszcz…”, a w ostatnich latach zapewne nie tylko mnie towarzyszy nastrój, jaki był udziałem wszystkich Polaków, kiedy Polska odzyskała niepodległość, czyli radość, euforia, zadowolenie i wiara, że „jeszcze Polska nie zginęła” póki mamy taką zdolną młodzież i ludzi, którzy w niej potrafią zaszczepić nie tylko miłość do muzyki, ale poprzez nią przede wszystkim miłość do Ojczyzny i poszanowanie wartości, które nadają sens życiu.
Magdalena Wodniak – Foksińska pełniła rolę gospodarza Przeglądu, w imieniu wójta, Artura Beniowskiego, wszystkich przybyłych powitał dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Grzegorz Boboń, życząc wielu niezapomnianych wzruszeń. Złożył ponadto podziękowania tym, którzy przyczynili się do zorganizowania Przeglądu. Zdjęcia TUTAJ
Prowadzącym III Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej był Patryk Wójtowicz, a w jury zasiadali: Piotr Mirecki, Andrzej Wojtyła i Mariusz Mika.


Zaprezentowało się 18 wykonawców w trzech grupach wiekowych: przedszkola, klasy I – III i klasy IV – VIII. W każdej kategorii wiekowej były trzy kategorie: solo – duet, zespół do 10 uczestników i chóry. Najwięcej wykonawców reprezentowało Szkołę Podstawową w Bestwinie: Mali Patrioci (opiekunka Mariola Zyzańska), Wesołe Nutki (Paulina Zdeb), Biało-Czerwone Nutki (Ewelina Pysz), Piraci z Przedszkola (Anna Gwóźdź), Chór klasy I A (Katarzyna Przewoźnik), Jan Foksiński & Paweł Rezik (Magdalena Wodniak – Foksińska), Radosne Nutki (Małgorzata Szwajkowska), 7+1 (Magdalena Zarzyka), Zespół wokalny (Anna Krywult – Derek), Wesołe Nutki z klasy drugiej (Magdalena Zarzyka), Mali artyści (Barbara Górka), Antonia Foksińska (Magdalena Wodniak – Foksińska), chór Cantata (Magdalena Wodniak – Foksińska).
Szkołę w Bestwince reprezentowali: Duet (opiekun Elżbieta Ryś – Jarczok), Duet Amelia Cieślak – Natalia Dolniak (Magdalena Wodniak – Foksińska), Złote Nutki (Elżbieta Ryś – Jarczok).
Szkoła w Janowicach wystawiła swoją reprezentację w grupie klasy IV – VIII – Triolki (Anna Makuchowska).
Urszula Szkucik – Jagiełka i chór Divertimento reprezentowali Szkołę w Kaniowie.
Jury, zwłaszcza w tej starszej kategorii, miało twardy orzech do zgryzienia, ale wybrnęło z tego w bardzo dobry i jeden jedyny sposób przyznając w kategorii chóry dwa pierwsze miejsca. Jak stwierdził przewodniczący tego gremium, Piotr Mirecki, w przypadku wykonawcy, jaki zasłużył na Grand Prix, nie było żadnych wątpliwości, że należy się ono Antoninie Foksińskiej. W obu tych przypadkach widownia głośnymi brawami potwierdziła, że takie właśnie powinny być werdykty. Warto zaznaczyć, że chór Cantata liczył 80 osób!
Werdykt jury nie był tylko swoistym odczytaniem wyników i wręczeniem dyplomów, Piotr Mirecki przedstawiał go w żartobliwy sposób i z wyróżnionymi młodymi artystami przybijał „piątki”. Całkiem natomiast poważnie dokonał podsumowania Przeglądu mówiąc: „Dzisiaj, aby udowodnić, pokazać, że jesteśmy patriotami nie musimy walczyć z bronią w ręku, ale największym wyznacznikiem patriotyzmu w Waszym przypadku jest nauka i osiąganie jak największych sukcesów w dziedzinach, które są Waszą pasją, albo będą nią w przyszłości, również, oczywiście w dziedzinie muzycznej.”
A wyniki III Gminnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej przedstawiają się następująco:

Kategoria/Miejsce Przedszkola Klasy I - III Klasy IV - VIII
Zespoły Chóry Solo - duet Zespoły do 10 osób Chóry Solo - duet Zespoły do 10 osób Chóry
I Mali Patrioci - Bestwina Piraci z Przedszkola - Bestwina Jan Foksiński & Paweł Rezik - Bestwina 7 +1 - Bestwina Wesołe Nutki - Bestwina Antonina Foksińska - Bestwina Triolki - Janowice ex aequo:   Divertimento - Kaniów;                   Cantata - Bestwina
II ex aequo: Biało - Czerwone Nutki - Bestwina; Wesołe Nutki - Bestwina Zesół wokalny - Bestwina Klasa I A - Bestwina Duet - Bestwinka Złote Nutki - Bestwinka
III Radosne Nutki - Bestwina Mali Artyści - Bestwina Amelia Cieślak & Natalia Dolniak - Bestwina

Oprócz ww. nagród, zgodnie z regulaminem Przeglądu, jury miało prawo do przyznania dwóch Nagród Specjalnych za wybitną prezentację artystyczną oraz Grand Prix Przeglądu.
Wójt, Artur Beniowski, sponsor tychże wyróżnień, Nagrody Specjalne wręczył Piratom z Przedszkola z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bestwinie i duetowi: Jan Foksiński & Paweł Rezik z Bestwiny.
Przy ogromnym aplauzie i brawach na stojąco Grand Prix odebrała Antonina Foksińska z Bestwiny.
Piękna dekoracja, świetne prowadzenie Przeglądu, znakomite występy młodych artystów, wysoki ich poziom, kapitalny repertuar, bezbłędne i w niebanalny sposób przedstawione werdykty jury zasługują na pochwałę i słowa uznania dla osób, które zaangażowały się w to przedsięwzięcie, co też zauważyła publiczność i gromkimi brawami nagrodziła Magdalenę Wodniak – Foksińską, Patryka Wójtowicza, wójta Artura Beniowskiego i Akcję Katolicką, która była sponsorem nagród dla występujących zespołów.