Drukuj

Ksiądz Cezary Dulka nominowany do Nagrody ks. Londzina

19. 10. 16
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1119
Samorząd gminy Bestwina nominował do tegorocznej Nagrody Starosty Bielskiego im. księdza Józefa Londzina księdza kanonika Cezarego Dulkę.
Ks. C. Dulka święcenia kapłańskie przyjął 18 maja 19991 roku w katedrze na Wawelu z rąk ks. kardynała Franciszka Macharskiego. Kapłańską służbę w Bestwinie w parafii pw. Wniebowzięcia NMP od 2007 roku, a od 2008 roku jest proboszczem. Tu doczekał się także tytułu kanonika. Rozmiłowany w sztukach pięknych dba, jak nikt do tej pory o wygląd i brzmienie kościoła. Dzięki jego staraniom bestwińska świątynia pięknieje, odkrywa blaski przeszłości, by nagle stać się zabytkiem o rzadko spotykanej randze. Jest miłośnikiem i znawcą sztuki i muzyki sakralnej. Od początku swojej posługi kapłańskiej szczególną uwagę przykłada do renowacji i konserwacji zabytków sakralnych. Dba o przywrócenie ich pierwotnego wyglądu zgodnie ze sztuką konserwatorską. W tym celu oprócz darczyńców jego zasługą jest pozyskiwanie znacznych funduszy zewnętrznych, głównie środków europejskich, ale także z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Śląskiego Konserwatora Zabytków.
Do najważniejszych prac remontowych należą: renowacja organów, rozbudowanie chóru, renowacja i odmalowanie fasady kościoła, wieży kościelnej, odzyskanie dzwonu z 1504 roku „Króla Chwały” zaaprobowanego przez Niemców w czasie II wojny światowej, zamontowanie nowego zegara na wieży kościelnej, renowacja zabytkowych krzyży na dolnym i górnym cmentarzu, wykonanie prac konserwatorskich w prezbiterium, w tym odsłonięcie i poddanie renowacji renesansowej płyty nagrobnej Myszkowskich – właścicieli Bestwiny, kasztelana oświęcimskiego i wojewody krakowskiego Stanisława i jego żony Jadwigi z Tęczyńskich, renowacja drewnianego polichromowanego ołtarza z figurką patronki kościoła, odsłonięcie i rekonstrukcja późnorenesansowej polichromii z 1597 roku, odsłonięcie, zabezpieczenie i konserwacja techniczna i estetyczna czterech gotyckich okien, drenaż terenu wokół kościoła, wymiana posadzki i remont zakrystii wraz z dobudowaniem wiatrołapu.
Ksiądz ściśle współpracuje z Muzeum Regionalnym i Towarzystwem Miłośników Ziemi Bestwińskiej pełniąc często rolę przewodnika bądź prelegenta. Angażuje się także w wiele akcji charytatywnych, mocno współpracuje ze Stowarzyszeniem na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym „razem”. Jest organizatorem i fundatorem nagród w konkursie organizowanym co roku na największą, najładniejszą i tradycyjną palmę wielkanocną. Nieoceniona jest jego pomoc i zaangażowanie w funkcjonowaniu grupy teatralnej przy parafii i chóru „Ave Maryja”, a także przy organizacji wydarzeń patriotycznych.
Do każdego mieszkańca podchodzi z otwartym sercem i artystyczną wrażliwością. Pozostaje w wielkiej przyjaźni i współpracy z wszystkim organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w Bestwinie. Gościł także wiele znamienitych gości, arcyksięcia Leona Habsburga potomka dawnego właściciela Bestwiny oraz przedstawicieli z zaprzyjaźnionej parafii Mitterfirmiansreut w Bawarii.
Źródło: www.powiat.bielsko.pl