Drukuj

Wójt podsumowuje i dziękuje ..

17. 12. 30
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 2580

W piątek, 29 grudnia, odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Bestwina.
Miała ona i roboczy i świąteczny charakter, ponieważ oprócz radnych i pracowników Urzędu Gminy wzięli w niej udział również przedstawiciele organizacji społecznych i stowarzyszeń działających w gminie Bestwina.
Jednym z punktów obrad było wystąpienie wójta, w którym podsumował on ubiegły rok i omówił plany na 2018.
Artur Beniowski stwierdził, że „dużo udało się osiągnąć, ale wiele jeszcze przed nami, i chyba nigdy tak nie będzie, żebyśmy te wszystkie swoje, nasze, marzenia, plany i zamiary zrealizowali, natomiast niech tak jest, bo inaczej nie mielibyśmy co robić, niemniej za to, co w 2017 roku udało się zrobić należą się Radzie Gminy, radnym powiatowym, radom sołeckim ogromne podziękowania.” Wyraził zadowolenie i wdzięczność, „że przy tej krótkiej kołdrze było zrozumienie, był kompromis i wybrano najbardziej potrzebne dla mieszkańców sprawy i że jest oczekiwanie na to co jeszcze przed nami.”
W kolejnych słowach powiedział: „2018 rok mamy dosyć ambitny. 14 grudnia został przyjęty budżet na 2018 rok. Zapisane w budżecie cyfry na pewno się zmienią, choćby dlatego, że np. nie mieliśmy jeszcze w czasie tworzenia budżetu umowy z Urzędem Marszałkowskim w kwocie 300 tys. zł na budowę boiska wielofunkcyjnego w Janowicach, którą w międzyczasie wraz z panią skarbnik podpisaliśmy i ta kwota wejdzie do budżetu i być może budżet, który teraz dobija do 50 mln przekroczy finalnie te 50 mln na koniec roku, ponieważ, mam nadzieję, że inwestycje i wnioski, które mamy złożone na te inwestycje zostaną zrealizowane i z automatu budżet pójdzie do góry.
Na początku roku do starostwa powiatowego składane będą 3 projekty na budowy chodników przy drogach powiatowych, myślę, że nie będzie żadnych problemów z uzyskaniem pozwolenia na ich budowę.”
Korzystając z okazji i obecności na sali, wójt złożył podziękowania przedstawicielom organizacji i stowarzyszeń za współpracę i ich działalność na rzecz mieszkańców gminy. Podkreślił, że nie zawsze są to działania związane z inwestycjami, ale np. z naszym bezpieczeństwem, więc na ręce prezes Zarządu Gminnego Związku OSP, Herberta Szeligi, złożył podziękowania za udaną współpracę. Przypomniał, że budowany jest magazyn przeciwpowodziowy do którego już teraz udało się pozyskać sprzęt z likwidowanego w Kombeście magazynu przeciwpowodziowego Śląskiego Zarządu Urządzeń Wodnych i Melioracji.
Dyrektorkom szkół za kształcenie, za wychowanie naszych dzieci i młodzieży, również za inwestycje, które zostały poczynione w obiektach służących oświacie. Przypomniał, że największą inwestycją realizowaną w 2017 i 2018 roku jest inwestycja oświatowa w Bestwince – ponad 4 mln zł do przerobienia.
Szefowym KGW podziękował za reprezentowanie gminy nie tylko na przeglądach kulinarnych, ale również innych imprezach, np. Josienickim Żniwowaniu. Zapowiedział zorganizowanie w Janowicach „Janowickich Sianokosów” w przyszłym roku.
Zespołowi Regionalnemu i Orkiestrze Dętej podziękował za to, że są ambasadorami naszej kultury na krajowych i zagranicznych scenach i estradach. Podkreślił, że te zaproszenia zza granicy są dowodem na to, że zarówno Zespół Regionalny, jak i Orkiestra wypracowały sobie dobrą markę, są rozpoznawalne i prezentują wysoki poziom artystyczny. Życzył, dalszego rozwoju ukierunkowanego na zachowanie tradycji, kultury i naszego dziedzictwa szczególnie wśród najmłodszych dzieci i młodzieży.
Stowarzyszeniu Wędkarskiemu „Kaniowski Karp Królewski” złożył podziękowanie za dbałość o akweny wędkarskie, za ich sprzątanie i ochronę naturalnego środowiska. W przyszłym roku Stowarzyszenie przystępuje do budowy Rybaczówki, więc teren w pobliżu Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych zyska kolejny obiekt, zostanie ładnie zagospodarowany i będzie służył nie tylko wędkarzom, ale również mieszkańcom.
Prezesowi Kombestu, Wacławowi Waliczkowi, życzył aby nie było takich niespodzianek, jaka przytrafiła się w nocy z 26/27 grudnia, czyli potężna awaria na głównej magistrali w Bestwinie. Wójt podzielił się refleksją, że nie wyobraża sobie sytuacji, co by się działo, gdyby przytrafiło się to dwa dni wcześniej. Samo usuwanie awarii trwało kilkanaście godzin, a po uruchomieniu całej infrastruktury wodnej zabrudzenie sieci było znaczne i znów wiele godzin upłynęło zanim nastąpiło jej oczyszczenie. Skutki tej awarii odczuli praktycznie wszyscy mieszkańcy gminy.
Bez pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych nie udałoby się zrobić tego wszystkiego co w 2018 roku zostało wykonane, dlatego też osobne podziękowania zostały skierowane na ręce kierowników referatów dla wszystkich zatrudnionych w UG.
Podziękowania popłynęły również do przedstawicieli sportu, którzy kształtują nasze dzieci i młodzież oraz do radnych, którzy w wielu wypadkach sprawiają nie tylko mandat radnego, ale również angażują się w kulturę, sport, edukację i wszelką inną działalność nie tylko na terenie naszej gminy. Przy okazji wyraził życzenie i radnym i sobie, aby za rok spotkać się w tym samym gronie.
Kończąc swoje wystąpienie wójt przypomniał, że co roku kogoś wyróżnia za całoroczną działalność. W ubiegłym roku byli to strażacy, którzy i w tym roku zdobyli kolejne tytuły mistrzów Polski w rywalizacji ze strażakami z całego kraju w ratownictwie wodnym i najwyższe laury w ratownictwie medycznym.
W tym roku Artur Beniowski postanowił wyróżnić Gminną Bibliotekę Publiczną w Bestwinie wraz z filiami w pozostałych sołectwach. GBP kierowana przez panią Teresę Lewczak wygrała w rankingu Rzeczpospolitej w tym roku (nie po raz pierwszy w swojej historii) i została wybrana Najlepszą Biblioteką w woj. śląskim i jedną z najlepszych w kraju.